Η φυσική αγωγή των θηλέων στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 1834 έως το 1944

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας ήταν η καταγραφή και η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στα κορίτσια στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, από το 1834, όταν θεσμοθετήθηκε η εισαγωγή του μαθήματος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μέχρι το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ως πρωτογενείς πηγές χρησιμοποιήθηκαν Νόμοι, Διατάγματα, Εγκύκλιοι, Υπουργικές Αποφάσεις, Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα, εγχειρίδια διδακτικής, κανονισμοί λειτουργίας σχολείων, Πρακτικά συνεδριάσεων συλλόγου διδασκόντων, και δημοσιεύματα του Τύπου της εποχής. Από την ανάλυση και επεξεργασία των πηγών προέκυψε ότι η θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία και οι αντιλήψεις για τον ρόλο του γυναικείου φύλου επέδρασαν στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής του κράτους για τη μόρφωση των κοριτσιών και ως εκ τούτου για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής το οποίο διαφοροποιήθηκε συγκριτικά με τα αγόρια ως προς τη σημασία, τον σκοπό, το περιεχόμενο και τον αριθμό ωρών διδασκαλίας. Η Φυσική Αγωγή των θηλέων εντάχθηκε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this study was to document and study the historical progress of the girls’ Physical Education subject in the Greek educational system, from 1834, when it was first included in Primary schools, till the end of the World War II. As primary sources Laws, Decrees, Circulars, Ministerial Decisions, School Timetables and Curriculums, teacher manuals, functional regulations for schools, meeting records of the board of teachers’ and press publications of that time, were used. The study and analysis of data indicated that the woman’s position in the Greek society and the perceptions about the role of female gender had a strong influence on the education policy for females. As a result, the subject of Physical Education of girls followed a different course than that of boys, as far as the importance, the purpose, the context and the number of teaching hours is concerned. The girls’ Physical Education was placed within the margins of the prevailing perceptions generally disputing the n ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48550
ND
48550
Εναλλακτικός τίτλος
The physical education of girls in the greek primary and secondary education system from 1834 up to 1944
Συγγραφέας
Βουζανίδου, Ευαγγελία του Θεόδωρος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού . Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Αλμπανίδης Ευάγγελος
Καραφύλλης Αθανάσιος
Αυγερινός Ανδρέας
Δούδα Ελένη
Δέρρη Βασιλική
Κούλη Όλγα
Γαργαλιάνος Δημήτριος
Ρόκκα Στέλλα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Σχολείο; Γυμναστική; Γυναικείο φύλο; Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία; Παρθεναγωγείο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 270 σ., εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)