Δημογραφία, κοινωνική ασφάλιση, χρηματοοικονομικός-ασφαλιστικός κίνδυνος: παρούσες και μελλοντικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης: η περίπτωση της Ελλάδας

Περίληψη

Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μιας χώρας αποτελεί ένα υποσύνολο της λειτουργίας του συνόλου της οικονομίας. Η δυσκολία και η πολυπλοκότητα στην μελέτη ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης έγκειται στο γεγονός του ετεροχρονισμού μεταξύ του χρονικού διαστήματος της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών που αποτελεί τον εργασιακό βίο ενός ασφαλισμένου και της λήψης των συνταξιοδοτικών παροχών που αποτελεί την περίοδο της συνταξιοδότησης. Για τον λόγο αυτό, σε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δεν αρκεί η παρούσα μελέτη αυτού, αλλά πρέπει να μελετάται και η μελλοντική του οικονομική βιωσιμότητα, ώστε να διασφαλίζονται η καταβολή και η επάρκεια των παροχών, τόσο για τους σημερινούς, όσο και για τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η ανάδειξη και διερεύνηση της σύνδεσης της δημογραφίας με το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικότερα, διερευνώνται οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης – ύφεσης στις δημογραφικές συνιστώσες του πληθυσμού της Ελλάδας και εν σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A state social security system is a subset of the functioning of the economy as a whole. The difficulty and complexity of studying a social security system lies in the fact of the time lag between the period of the payment of insurance contributions which constitutes the working life of an insured person and the receipt of retirement benefits which constitute the retirement period. For this reason, the study of the present economic condition of a social security system is not enough, but it is essential the study of future viability in order to ensure both payment and adequacy of pension benefits for current and future retirees. The purpose of this thesis is to highlight and examine the association of demography with the social security system. In particular, the effects of the economic crisis-recession on the demographic components of the Greek population are investigated and then investigated: (a) initially whether these effects (changes in demographic components) had an impact on th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48535
ND
48535
Εναλλακτικός τίτλος
Demography, social security, financial-insurance risk: present and future impacts of the economic crisis: the case of Greece
Συγγραφέας
Μπέτσης, Βασίλειος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Μπάγκαβος Χρήστος
Μιχαλοπούλου Αικατερίνη
Ρομπόλης Σάββας
Συμεωνάκη Μαρία
Τραγάκη Αλεξάνδρα
Βενιέρης Δημήτριος
Στεργίου Άγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Πολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Δημογραφία; Γήρανση του πληθυσμού; Κοινωνική ασφάλιση; Οικονομικά των συντάξεων; Ασφαλιστικός κίνδυνος; Χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
3, xi, 347 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)