Η αειφόρος ανάπτυξη στα σχολικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: διαστάσεις προγραμμάτων και αντιλήψεις εκπαιδευτικών

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική μελέτη αποπειράται να ανιχνεύσει, να διερευνήσει και να μελετήσει τη διάχυση και πρακτική εφαρμογή της Αειφόρου Ανάπτυξης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο της υλοποίησης Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, επιχειρώντας να σκιαγραφήσει την υφιστάμενη κατάσταση των Σχολικών Προγραμμάτων Π.Ε. και του προσανατολισμού τους στην κατεύθυνση της αειφορίας. Η εν λόγω διερεύνηση υλοποιήθηκε μέσω ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου Σχεδίων Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ημιδομημένης συνέντευξης σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι εμπλέκονται ενεργά στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο σχολείο. Αφού μελέτησε τις προθέσεις τους για την εκπαιδευτική αξιοποίηση της Α.Α., όπως αυτές εκφράζονται μέσα από το σχεδιασμό των Σχολικών Προγραμμάτων Π.Ε., προχώρησε στην εξέταση των αντιλήψεών τους για την έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης και την προώθησή της στην εκπαιδευτική πράξη. Μέσα από το εμπειρικό μέρος της έρευνας αποκρυσταλώθη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present research study attempts to detect, investigate and study the diffusion and practical application of Sustainable Development in Primary Education in the context of the implementation of School Environmental Education Programs, attempting to outline the current state of School Programs and their orientation towards sustainability. This research was implemented through quality content analysis of School Environmental Education Programs and a semi-structured interview, with Primary Education teachers, who are actively involved in the Environmental Education. After studying their intentions for the educational utilization of Sustainable Development, as they are expressed through the planning of the Environmental Education Programs, proceeded to examine their perceptions about the conceptual field of Sustainable Development and its promotion in educational practice. Through the empirical part of the research, the perceptions and intentions of the teachers were crystallized, the p ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48368
ND
48368
Εναλλακτικός τίτλος
Sustainable development in environmental education school programs in primary education: program's dimensions and teachers' perceptions
Συγγραφέας
Ιππέκη, Βασιλική του Αντώνιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργόπουλος Αλέξανδρος
Μαλανδράκης Γεώργιος
Μπιρμπίλη Μαρία
Τσεβρένη Ίριδα
Παρασκευόπουλος Στέφανος
Δημητρίου Αναστασία
Μόγιας Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Σχολικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
326 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.