Αξιοποίηση της ιστοεξερεύνησης στην περιβαλλοντική εκπαίδευση για την προώθηση του αειφόρου σχολείου

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως σκοπό την μελέτη αξιοποίησης του ψηφιακού εργαλείου της ιστοεξερεύνησης για να υποστηρίξει βιωματικές δράσεις που προωθούν τις αρχές του αειφόρου σχολείου. Επιπλέον, φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της ιστοεξερεύνησης να στηρίξει παιδαγωγικούς στόχους του αειφόρου σχολείου και ειδικότερα στο πεδίο του βαθμού απόκρισης των μαθητών σε συγκεκριμένες δράσεις που προωθούν τις αρχές του αειφόρου σχολείου. Ως ερευνητική μέθοδος επιλέχτηκε η έρευνα δράσης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα δημοτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή δύο τμημάτων των Ε-ΣΤ τάξεων, είχε διάρκεια δύο σχολικών ετών και υλοποιήθηκε με είκοσι συνεδρίες κατά την πρώτη σχολική χρονιά και με δεκατρείς κατά τη δεύτερη. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της σχολικής αυλής (υποχώρο), ο οποίος ήταν αποκομμένος από τον υπόλοιπο χώρο της αυλής καθώς, αρχικά, θεωρούνταν «ακατάλληλος», γιατί δεν ήταν διαμορφωμένος με ασφάλεια ώστε να μπορούν να αυλίζονται εκεί οι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The intention of this research project is the exploitation study of webquest in order to support experiential actions that promote sustainable school principles. Furthermore, aspires to take advantage of the potential of webquest to support pedagogical goals of the sustainable school and in particular at the area of students' response to specific actions that promote the principles of the sustainable school. To accomplishment the above proposal, a teacher-led intervention plan, entitled "Sustainability Webquest", was designed by the teacher in accordance with the webquest principles (http://aeiforosxolio.blogspot.gr) and an agreement was made between the teacher and his students for its implementation. Action research has been chosen as the research method, whose starting point usually happens with a problematic situation where teachers and students are engaged and care about. The research took place at a Thessaloniki elementary school with the participation of two classes of 5th and ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48312
ND
48312
Εναλλακτικός τίτλος
Utilization of webquest in environmental education to encourage the sustainable school
Συγγραφέας
Μπασματζίδης, Γεώργιος του Βασίλειος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Μαλανδράκης Γεώργιος
Λαμπρινός Νικόλαος
Σέρογλου Φανή
Ντρενογιάννη Ελένη
Δημητρίου Αναστασία
Τσιτουρίδου Μελπομένη
Φλογαΐτη Ευγενία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αειφόρο σχολείο; ΤΠΕ; Ιστοεξερεύνηση; Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
244 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)