Η περιβαλλοντική ευαισθησία στην ερμηνεία της αφοσίωσης στην περιβαλλοντική εκπαίδευση: η περίπτωση των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Περίληψη

Η παρούσα εργασία διερευνά τους παράγοντες που επηρεάζουν την αφοσίωση που δείχνουν κάποιοι εκπαιδευτικοί στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ). Επίσης μελετά τις Καθοριστικές Εμπειρίες Ζωής (ΚΕΖ) οι οποίες οδήγησαν στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής τους ευαισθησίας (ΠΕυ). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στους εκπαιδευτικούς των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) επειδή αυτοί αποδεικνύουν την αφοσίωσή τους στην ΠΕ μέσω της επιλογής τους να εργαστούν σε ΚΠΕ. Για τη διεξαγωγή της έρευνας δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο σύμφωνα με: α) προηγούμενες έρευνες για την ΠΕυ και τις ΚΕΖ, β) το μοντέλο της αφοσίωσης στην ΠΕ των Shuman και Ham, γ) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ. To ερωτηματολόγιο περιελάμβανε τέσσερις κατηγορίες ερωτήσεων: α) Δημογραφικά στοιχεία, β) Χαρακτηριστικά των ΚΠΕ σύμφωνα με τους στόχους της ΠΕ, γ) Χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών ως προς το περιβάλλον και τα βασικά χαρακτηριστικά του περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη, δ) Εμπειρίες οι οποίες οδηγούν στην α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study investigates the factors that affect educators’ commitment to Environmental Education (EE). It also focuses on the formative life experiences which led to the development of their Environmental Sensitivity (ES). The research concentrated on the educators working at the Centers of Environmental Education (CEE) since those have declared their commitment to EE through their choice to work at the CEE. A questionnaire was developed based on: a) prior studies on ES and Formative Life Experiences (FLE), b) the Theory of Commitment to EE by Shuman and Ham, c) the distinctive characteristics of the educators at the CEE. The questionnaire was divided in four parts: a) demographic data, b) characteristics of the CEE according to EE goals, c) educators’ attitudes towards the environment and the basic characteristics of the responsible environmental citizen, d) experiences which affect the development of ES. Educators are highly interested in the environment and the majority of them have ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44749
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44749
ND
44749
Εναλλακτικός τίτλος
Interpreting commitment to environmental education through environmental sensitivity: the case of the centers of environmental education
Συγγραφέας
Πετρενίτη, Βασιλική (Πατρώνυμο: Απόστολος)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Τσαμπούκου-Σκαναβή Κωνσταντίνα
Ζαλίδης Γεώργιος
Μάργαρης Νικόλαος
Δαναλάτος Νικόλαος
Κατσίκης Απόστολος
Κλωνάρη Αικατερίνη
Μποτετζάγιας Ιωσήφ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Περιβαλλοντική εκπαίδευση; Περιβαλλοντική ευαισθησία; Καθοριστικές εμπειρίες ζωής; Περιβαλλοντικός εκπαιδευτής; Κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης; Αφοσίωση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
x, 171 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)