Τα τέρατα σε ελληνικούς, τουρκικούς και σλαβικούς μύθους: η εκπαιδευτική αξιοποίηση της μυθολογίας στη διαχείριση του παιδικού φόβου και στην αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή μελετά συγκριτικά τα τέρατα στην Ελληνική, Σλαβική και Τουρκική μυθολογία ως εργαλεία για τη διαχείριση του παιδικού φόβου, εφαρμόζοντας τα ευρήματα στην αντιμετώπιση του θύτη στις περιστάσεις σχολικού εκφοβισμού. Τα τέρατα μελετώνται στη συμβολική τους λειτουργία στους μύθους, μέσα από το πρίσμα της Αναλυτικής και της Ψυχολογίας του Βάθους και τις θεωρίες των S. Freud, C.G.Jung και J.Campbell, σε δύο κατηγορίες: α) στην κατηγορία των εσωτερικών τεράτων, που αντιστοιχεί στον εσωτερικό φόβο των παιδιών και β) στην κατηγορία των εξωτερικών τεράτων που αντιστοιχεί στους θύτες στην περίσταση του σχολικού εκφοβισμού. Για κάθε κατηγορία γίνονται παιδαγωγικές προτάσεις παιδαγωγικής αξιοποίησης των μύθων, και παρουσιάζονται συγκριτικά μύθοι από τις τρεις μυθολογίες. Η ανάλυση των μύθων βασίζεται στη μέθοδο της συγκριτικής μυθολογίας, όπως την όρισαν οι Joseph Campbell και ο Carl G.Jung και στη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation studies comparatively the monsters in Greek, Slavic and Turkish mythology, as tools for the management of the childhood fear, by applying the findings to the confrontation of the bully in cases of school bullying. The monsters are studied in their symbolic function in myths, from the perspective of Analytical and Depth Psychology and the theories of Sigmund Freud, Carl. G. Jung and Joseph Campbell, in two categories: the category of inner monsters, corresponding to inner fear and b) in the category of outer monsters corresponding to the bully in the case of school bullying. For each category pedagogical suggestions are made for pedagogical use of myths, with a comparative approach to myths of the three mythologies. The analysis of myths is based on the method of comparative mythology, as defined by Joseph Campbell and Carl G. Jung and on the method of thematic analysis.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2021)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48296
ND
48296
Εναλλακτικός τίτλος
Monsters in greek, turkish and slavic myths: the educational use of mythology in managing child fear and in tackling bulliyng in school
Συγγραφέας
Χαμζαδάκη, Γεωργία του Ιωάννης
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Εξεταστική επιτροπή
Μπολιάκη Ελένη
Κουγιουρούκη Μαρίνα
Μπρουσκέλη Βασιλική
Κεσίδου Αναστασία
Μάγος Κωνσταντίνος
Μαυρομμάτης Γεώργιος
Παπαδοπούλου Ιωάννα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Τέρατα; Μυθολογίες; Ψυχολογία; Φόβος; Σχολικός εκφοβισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
391 σ., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.