Η ευρωπαϊκή ταυτότητα στην Ελλάδα: η σχέση με την εθνική ταυτότητα, μηχανισμοί σχηματισμού, προοπτικές

Περίληψη

Στην έρευνά μας μελετάμε τους μηχανισμούς συγκρότησης και λειτουργίας της ευρωπαϊκής ταυτότητας στην Ελλάδα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην περίοδο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Διαπιστώνουμε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά την ευρωπαϊκή ταυτότητα στην Ελλάδα και συντελεί στην αποδυνάμωσή της, ενώ παράλληλα ενισχύει την εθνική ταυτότητα. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία της κριτικής ανάλυσης με αναφορά στη βιβλιογραφία, στο πρώτο μέρος επικεντρώνουμε στην εθνική ταυτότητα και εξετάζουμε τους βασικούς μηχανισμούς κατασκευής της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας. Στο δεύτερο μέρος η έρευνα εστιάζει στους μηχανισμούς σχηματισμού της ευρωπαϊκής ταυτότητας και αναλύονται κριτικά ευρωπαϊκές αλλά και ελληνικές έρευνες για την ευρωπαϊκή ταυτότητα των Ελλήνων. Επαληθεύουμε έτσι την υπόθεση εργασίας ότι η ευρωπαϊκή ταυτότητα στην Ελλάδα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και πρέπει να ενισχυθεί.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In our research we study the mechanisms of the establishment and functioning of European identity in Greece, focusing particularly on the period of the current economic crisis. We confirm that the economic crisis has significantly affected the European identity in Greece and attributes to its weakness, while at the same time reinforces national identity. Following the methodology of critical analysis with reference to the literature, in the first part we focus on the national identity and examine the basic mechanisms of the construction of modern Greek identity. In the second part, the research focuses on the mechanisms of European identity formation and critically analyzes European and Greek researches on the European identity of Greeks. We thus verify the working hypothesis that European identity in Greece remains at a low level and needs to be strengthened.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48264
ND
48264
Εναλλακτικός τίτλος
European identity in Greece: relationship with the national ideal, mechanism of establishment, perspectives
Συγγραφέας
Λιανού, Μαρία του Ηλίας
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Κανάκης Λελεδάκης
Μαυρίδης Ηρακλής
Σταυρακάκης Ιωάννης
Ψημμένος Ιορδάνης
Κορασίδου Μαρία
Καλτσώνης Δημήτριος
Παπαθεοδώρου Χρίστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκή ταυτότητα; Εθνική ταυτότητα; Ελλάδα; Μηχανισμοί σχηματισμού; Μηχανισμοί λειτουργίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
364 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)