Διαχείριση υδατικών πόρων σε περιβάλλον ασαφούς λογικής: εύρεση υδατικού ισοζυγίου σε ελεύθερο υδροφορέα

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας Διατριβής ήταν αρχικά η ανάπτυξη και παρουσίαση αριθμητικού σχήματος πεπερασμένων διαφορών μετασχηματισμένο σε ασαφές περιβάλλον, η πλήρης εφαρμογή του στο πραγματικό φυσικό πρόβλημα της υδραυλικής επικοινωνίας μεταξύ ελεύθερου υδροφορέα και της τεχνητής λίμνης του Ιλαρίωνα καθώς επίσης και η βελτίωση της υπολογιστικής διαδικασίας του ασαφούς αριθμητικού σχήματος. Η περιοχή έρευνας τοποθετείται στο Υδατικό Διαμέρισμα (09) Δυτικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα στην ΛΑΠ Αλιάκμονα. Κύριο εργαλείο της Διατριβής αποτέλεσε η μέθοδος της ασαφούς λογικής και συγκεκριμένα ο κλάδος των ασαφών μερικών διαφορικών εξισώσεων. Οι ασαφείς μερικές διαφορικές εξισώσεις αποδείχθηκαν πολύτιμο και αποτελεσματικό εργαλείο ώστε να συμπεριλάβουν τις ασάφειες και τις ανακρίβειες που παρουσιάζει το συγκεκριμένο πρόβλημα, κυρίως ως προς τις βοηθητικές συνθήκες και να οδηγήσουν με αυτόν τον τρόπο σε πιο ποιοτικά και ακριβή αποτελέσματα. Το φυσικό πρόβλημα της μη μόνιμης ροής σε έναν ημιάπε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this Thesis was initially to develop and present a numerical method of finite differences in fuzzy environment, the complete application of fuzzy logic to the real physical problem of hydraulic communication between unconfined aquifer and the artificial lake of Hilarion and as well as improving the computational process of the fuzzy numerical scheme. The study area is located in the Aquatic District (09) of Western Macedonia and more specifically in Aliakmonas river basin. The main tool of the Thesis was the method of fuzzy logic and in particular the field of fuzzy partial differential equations. The fuzzy partial differential equations have proved to be a valuable and effective tool to incorporate the ambiguities and uncertainties of this particular problem, especially in the auxiliary conditions, and thus lead to more qualitative an accurate results. The physical problem of non-steady flow in a semi-infinite unconfined aquifer is described by the second order nonlinear pa ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48065
ND
48065
Εναλλακτικός τίτλος
Water resources management in a fuzzy logic environment: estimation of water balance in an unconfined aquifer
Συγγραφέας
Σαμαρίνας, Νικηφόρος του Μιχαήλ
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων
Εξεταστική επιτροπή
Ευαγγελίδης Χρήστος
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Τζιμόπουλος Χρήστος
Γείτονας Αθανάσιος
Ζαλίδης Γεώργιος
Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος
Λουκάς Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Ασαφής λογική; Υπόγειοι υδροφορείς; Μερικές διαφορικές εξισώσεις; Πεπερασμένες διαφορές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
5, xviii, 229 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.