Παιδαγωγική αξιοποίηση της διερευνητικής δραματοποίησης σε μουσειακό περιβάλλον από παιδιά σχολικής ηλικίας: η περίπτωση μαθητών δημοτικού σχολείου και γυμνασίου

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως σκοπό να διερευνήσει και να αξιολογήσει τη διερευνητική δραματοποίηση (Παπαδόπουλος, 2004) ως παιδαγωγική μέθοδο στο μουσειακό περιβάλλον. H διερευνητική δραματοποίηση φέρει πέντε στάδια ανάπτυξης (Παπαδόπουλος, 2007, 2010). Αξιοποιεί στοιχεία θεατρικής διερεύνησης και τεχνικές δραματοποίησης (Baldwin, 2012; Heathcote & Bolton, 1995; Neelands & Goode, 2015). Η αποτελεσματικότητά της αξιολογείται ως προς την επίτευξη της διευρυμένης μουσειακής μάθησης μέσω του εννοιακού πλαισίου «Γενικά Αποτελέσματα Μάθησης» (Dodd & Jones, 2009; Hooper-Greenhill, 2007) κατά την εφαρμογή του Μουσειοπαιδαγωγικού Μοντέλου Διερευνητικής Δραματοποίησης. Το μοντέλο σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας και εφαρμόστηκε σε μουσειοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις με συμμετέχοντες μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η διατριβή αποτελείται από δύο μέρη. Στο θεωρητικό γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση της Παιδαγωγικής του Θεάτρου, της Μουσειοπαιδαγωγικής και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis is to study, inquire and evaluate the pedagogical use of in-quiry drama (Papadopoulos, 2004) in museum environment by school-age children. Inquiry drama, as a pedagogical method developed in five stages by S. Papadopoulos (Papadopoulos, 2007, 2010), concerns inquiry as a key word and uses drama techniques (Baldwin, 2012; Heathcote & Bolton, 1995; Neelands & Goode, 2015). In this research, inquiry drama is evaluated through Generic Learning Outcomes (GLOs) that measure the impact of learning in museums and cultural institutes (Dodd & Jones, 2009; Hooper-Greenhill, 2007). A museum pedagogical model of inquiry drama, designed for the purpose of this research, was used in participatory inquiry educational museum programs with primary and high school students as participants. The theoretical frame of this thesis focuses on inquiry based learning, drama and inquiry drama in education, museum environment, museum learning, schools and museums as partners, theatre and ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48029
ND
48029
Εναλλακτικός τίτλος
Pedagogical use of inquiry drama in museum environments by school-age children: the case of primary school and high school students
Συγγραφέας
Καραγιάννη, Αγνή του Λεωνίδας
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδόπουλος Συμεών
Βεργέτη Μαρία
Φιλιππουπολίτη Αναστασία
Οικονομίδου Αναστασία
Γαργαλιάνιος Σταμάτιος
Μάρκος Άγγελος
Κράββα Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Δραματοποίηση; Μουσειοπαιδαγωγική; Διερευνητική δραματοποίηση; Μουσειοπαιδαγωγικό μοντέλο; Σχολική ηλικία; Μουσειακή μάθηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. (215; 195 σ.), εικ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.