Μελέτη του ρόλου των μακροφυκών στις μορφές των μετάλλων στο θαλάσσιο περιβάλλον

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή έχει ως κύριο στόχο τη διερεύνηση του ρόλου που διαδραματίζει η αποσύνθεση αυξημένης βιομάζας του χλωροφύκους Ulva rigida στις μορφές ορισμένων διαλυτών μετάλλων. Η δυνατότητα χρήσης του χλωροφύκους Ulva rigida ως βιοδείκτη των επιπέδων των διαλυτών μετάλλων απετέλεσε το δεύτερο σκέλος που διερευνήθηκε στα πλαίσια της διατριβής αυτής. Για την υλοποίηση των στόχων της έρευνας, το πειραματικό μέρος της παρούσας εργασίας χωρίστηκε σε τρία διακριτά μεταξύ τους μέρη που αφορούν: • τη μελέτη των μορφών των διαλυτών μετάλλων στο θαλασσινό νερό •τη μελέτη του ρόλου των μακροφυκών με έμφαση στο χλωροφύκος Ulva rigida στις μορφές των διαλυτών μετάλλων, ιδιαίτερα κατά τη φάση της αποσύνθεσης της βιομάζας τους • τη μελέτη της δυνατότητας χρήσης του χλωροφύκους Ulva rigida ως βιοδείκτη του βιοδιαθέσιμου κλάσματος των διαλυτών μετάλλων. Τα μέταλλα που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία κατατάσσονται με κριτήριο την αυξημένη ευκινησία τους στη σειρά: Cd,Zn>Cu. Διαπιστώθηκε ότι το μεγ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis is principally based on the examination of the specific influence that the decomposition of the green alga Ulva rigida produces, on the speciation of certain dissolved metals. The possible use of the green alga Ulva rigida as a bioindicator of the levels of dissolved metals constitutes the second task examinated within the framework of the specific study. In order to accomplish the scientific aims of the present research, the experimental part was divided into three separate sections with the following objectives: • study of the speciation of dissolved metals in seawater • study of the role of the macro algae emphasizing on the green alga Ulva rigida in relation to the speciation of dissolved metals especially during the decomposition of its biomass • study of the possibility of using the green alga Ulva rigida as a bioindicator organism of the bioavailable fraction of dissolved metals Metals examined in the present study are classified according to their increased l ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48024
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48024
ND
48024
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the role of macroalgae on the speciation of metals in the marine environment
Συγγραφέας
Καραβόλτσος, Σωτήριος του Χρήστος
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας ΙΙΙ. Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Σκούλλος Μιχαήλ
Ρούσσης Βασίλειος
Δασενάκης Εμμανουήλ
Αποστολοπούλου Μαρία
Αγγελίδης Μιχαήλ
Μερτής Κωνσταντίνος
Σίσκος Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Μορφές μετάλλων; Μακροφύκη; Θαλάσσιο περιβάλλον
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
278 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)