Διερεύνηση της υπόθεσης φορολογικής εξομάλυνσης στο δημοσιονομικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περίληψη

Η Υπόθεση της Φορολογικής Εξομάλυνσης έχει ιδιαίτερη σημασία, κυρίως για την μελέτη της λειτουργίας του δημοσίου χρέους στο νεοκλασικό πλαίσιο σκέψης, ενώ επιπλέον λειτουργεί ως ένα χρήσιμο υπόδειγμα αναφοράς για την αξιολόγηση των δημοσιονομικών πολιτικών που εφαρμόζονται σε μία χρονική περίοδο. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα διδακτορική διατριβή επιχειρείται η διερεύνηση της Υπόθεσης Φορολογικής Εξομάλυνσης στο σύνθετο δημοσιονομικό περιβάλλον που συνθέτουν τα κράτη μέλη της ΕΕ. Μέσω της θεωρητικής ανάλυσης αναδεικνύονται οι σημαντικοί περιορισμοί, οι οποίοι προέκυψαν από την εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων που επιβλήθηκαν στα κράτη μέλη από το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, κατά την διαδικασία άσκησης αποκεντρωμένων δημοσιονομικών πολιτικών. Ιδιαίτερη επισήμανση γίνεται στους δημοσιονομικούς κανόνες, οι οποίοι καθιερώθηκαν με την Συνθήκη του Μάαστριχτ και λειτούργησαν αρχικά επιτυχημένα ως κριτήρια σύγκλισης των κρατών μελών στην κατεύθυνση επίτευξης του στόχου συμμετοχής στην ΟΝΕ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Tax Smoothing Hypothesis is particularly important, especially for the study of the operation of public debt in the neoclassical thinking framework. Also serves as a useful reference model for evaluating fiscal policies implemented over a period. In this context, purpose of the present thesis is to investigate Tax Smoothing Hypothesis in a complex fiscal environment, composed by the EU Member States. The theoretical analysis highlights the significant limitations that have arisen from the application of the fiscal rules imposed on Member States by the EU institutional framework in the process of pursuing decentralized fiscal policies. Particular emphasis is given on fiscal rules, which were established by the Maastricht Treaty and initially served successfully as criteria for convergence of Member States in achieving the EU targets but afterwards through the implementation of the SGP, failed as pillars of fiscal coordination. In addition, they imposed progressively increasing restricti ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47860
ND
47860
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of the tax smoothing hypothesis in the fiscal environment of the European Union
Συγγραφέας
Παϊπέτης, Κοσμάς του Γεώργιος-Ηλίας
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Καραβίτης Νικόλαος
Βαβούρας Ιωάννης
Πετράκος Γεώργιος
Κόρδας Γρηγόριος
Χατζηδήμα Σταματίνα
Παπαηλίας Θεόδωρος
Ελευθερίου Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Φορολογική εξομάλυνση; Φορολογική κλίση; Μη ωφέλιμη απώλεια; Ευρωπαϊκή Ένωση; Συνθήκη του Μάαστριχτ; Σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης; Δημοσιονομικό σύμφωνο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
188 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)