Εμπειρικές εκθέσεις για την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως αντικείμενο την μελέτη των παραγόντων που μπορούν να διευκολύνουν ή να αποτρέψουν την υιοθέτηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Συγκεκριμένα, μέσω τριών αλληλεξαρτώμενων κεφαλαίων,μελετάει εμπειρικά την διαδικασία υιοθέτησης τεχνολογιών ΑΠΕ σε επίπεδο μικρής αλλά και ευρείας κλίμακας εγκατάστασης. Το πρώτο κεφάλαιο βελτιώνει την κατανόηση των διασυνδεδεμένων τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μικρής κλίμακας (μικρό-παραγωγής) με ΑΠΕ χρησιμοποιώντας στοιχεία από την θεωρία της Διάχυσης της Καινοτομίας (Diffusionof Innovation Theory - DIT), ενώ παράλληλα αναλύει εμπειρικά την διαδικασία διάχυσης τους, χρησιμοποιώντας δεδομένα δεδηλωμένων προτιμήσεων (StatedPreference) νοικοκυριών της Κρήτης. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν σημαντικά στοιχεία που αφορούν την ετερογένεια των προτιμήσεων για τις εν λόγω τεχνολογίες και οδηγούν σε χρήσιμα συμπεράσματα για την μελλοντική χάραξη πολιτικής και την ανάπτυξη της αγοράς. Στο δεύτερο κεφάλαιο διενε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This Ph.D. thesis empirically analyzes the factors that act as facilitators or impedimentsof Renewable Energy adoption by economic agents. Within three interrelated chapters,this thesis focuses on the adoption process of micro and large-scale Renewable EnergyTechnologies (RETs). The first chapter improves the understanding of the on-grid renewable energy microgeneration technology innovation borrowing elements from the Diffusion ofInnovations Theory and empirically analyzes its adoption process by using data fromhouseholds in Crete, Greece. The results shed light on preference heterogeneity formicro-generation technologies and lead to useful implications for policy-making andmarket development. The second chapter provides a comparative analysis of theperformance of parametric and nonparametric methodologies for predicting the choiceof micro-generation technologies based on renewable energy from stated preferencedata. Chapters 1 and 2 use a novel dataset from survey data of Cretan homeo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47832
ND
47832
Εναλλακτικός τίτλος
Empirical essays on renewable energy adoption
Συγγραφέας
Βέργης, Εμμανουήλ του Βασίλειος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Τζίνιους Μαργαρίτα
Τζουβελέκας Ευάγγελος
Strazzera Elisabetta
Τσιώτας Γεώργιος
Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος
Τσαγρής Μιχαήλ
Μαύρη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας; Δεδηλωμένες προτιμήσεις; Μοντέλα δομικών εξισώσεων; Υπόδειγμα επιλογής καταναλωτή; Μηχανική μάθηση; Μη παραμετρικές μέθοδοι; Διαμήκη και διαστρωματικά δεδομένα; Ενδογένεια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
167 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)