Πειραματική μελέτη διατάξεων ψυχρού πλάσματος ατμοσφαρικών ηλεκτρικών εκκενώσεων: εφαρμογές στη βιοϊατρική

Περίληψη

Το γνωστικό αντικείμενο της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής αφορά στη μελέτη φαινομένων διατάξεων ψυχρού πλάσματος, ατμοσφαιρικής πίεσης, τύπου πίδακα, βασισμένων σε ηλεκτρικές εκκενώσεις διηλεκτρικού φράγματος, καθώς και στην εφαρμογή αυτών σε βιοσυστήματα. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα διατριβή εκτείνεται σε τέσσερις συγκεκριμένους άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά στα θερμικά φαινόμενα. Έτσι, εξετάζεται η δυνατότητα συσχέτισης σχεδιαστικών και λειτουργικών παραμέτρων των παραπάνω διατάξεων, προς αποτίμηση της κατανομής της θερμότητας και της παρεχόμενης ηλεκτρικής ισχύος σε σχετικές διατάξεις. Ο δεύτερος άξονας αφορά στα ηλεκτρο-ρευστοδυναμικά φαινόμενα. Στόχος είναι η αποσαφήνιση των εμπλεκόμενων μηχανισμών στην αλληλεπίδραση μεταξύ του αερίου λειτουργίας των παραπάνω διατάξεων, ως επί τω πλείστον ευγενούς αερίου, του περιβάλλοντος ατμοσφαιρικού αέρα και των σωματιδίων του πλάσματος. Ο τρίτος άξονας αφορά στην αλληλεπίδραση τέτοιων πιδάκων πλάσματος με συγκεκριμένα βιολογικά δείγματα, ήτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present PhD thesis is devoted to the study of cold atmospheric-pressure plasma jets, based on dielectric barrier discharges, and their application in biological systems. In this context, this dissertation covers four specific areas. The first area concerns thermal phenomena. Thus, the possibility of correlation of design and operational parameters of the above plasma systems is investigated, in order to evaluate the heat distribution and the provided electrical power in relevant systems. The second area concerns electro-hydrodynamic phenomena. The aim is to clarify the mechanisms involved in the interaction between the operating gas of the above plasma jets, mostly noble gas, the ambient air and the plasma particles. The third area concerns the interaction of such plasma jets with specific biological samples; namely cells and skin. In the case of cells, the effect of the cold plasma on cancer and healthy cells is investigated, as well as the synergistic effect of it and anticancer ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47786
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47786
ND
47786
Εναλλακτικός τίτλος
Experimental study of atmospheric pressure cold plasmas: applications in biomedicine
Συγγραφέας
Αθανασόπουλος, Δημήτριος του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Εξεταστική επιτροπή
Σβάρνας Παναγιώτης
Ματαράς Δημήτριος
Αντιμησιάρη Σοφία
Γεράκης Αλέξανδρος
Γεωργίου Γεώργιος
Ζήσης Γεώργιος
Μικρόπουλος Παντελής
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΒιοϊατρική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Ψυχρό πλάσμα; Ατμοσφαιρική πίεση; Πίδακες πλάσματος; Σφαίρες πλάσματος; Ηλεκτρικές εκκενώσεις διηλεκτρικού φράγματος; Διάδοση ιονιζόντων κυμάτων; Παλμική υψηλή τάση; Ημιτονοειδής υψηλή τάση; Θερμικά φαινόμενα; Ρευστοδυναμικά φαινόμενα; Βιοϊατρική πλάσματος; Καρκινικά κύτταρα; Μελάνωμα; Ανθρώπινο δέρμα; Υδροφιλία; Επιφανειακή τάση; Ευρυζωνικές ηλεκτρικές μετρήσεις; Φασματοσκοπία οπτικής εκπομπής; Υπέρυθρη φωτογράφιση; Φωτογράφιση "schlieren"; Υπεργρήγορη φωτογράφιση; Φθορισμός επαγόμενος από "laser"; Γωνίες επαφής; Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων παραγόμενων από ακτίνες-Χ; Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης; Οπτική μικροσκοπία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxvi, 163 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)