Ο διαμεσολαβητικός μηχανισμός των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη σχέση μεταξύ κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και διαφθοράς

Περίληψη

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση του διαμεσολαβητικού μηχανισμού των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (υλική πρόσβαση, ψηφιακή πρόσβαση) και μοχλών διαφθοράς (δωροδοκία, εργασιακός κλάδος) στη σχέση μεταξύ παραγόντων του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, όπως είναι αυτοί που περιγράφονται και απεικονίζονται από το ευρύτερο μακρο-περιβάλλον, μέσω του πλαισίου PEST (Political, Economic, Social, Technological) και αντιληπτών μεταβλητών διαφθοράς σε ομάδες πολιτών ή χώρων της κοινωνίας (Θεσμοί, Φορείς, Οργανισμοί, Υπηρεσίες Δημοσίων Εσόδων). Για την επίτευξη του σκοπού αυτού διαμορφώθηκε σειρά σχετικών ερευνητικών υποθέσεων, οι οποίες εντάχθηκαν σε ένα ολοκληρωμένο λειτουργικό υπόδειγμα. Οι υποθέσεις αυτές ελέγχθηκαν ως προς την ορθότητά τους με τη βοήθεια δευτερογενών δεδομένων από χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και με τη βοήθεια πρωτογενών δεδομένων από την Ελλάδα, που συλλέχθηκαν μέσω δομημένου ερωτηματολογίου. Για τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the doctoral thesis is to investigate the mediating mechanism of information and communication technologies (material access, digital access) and leverage (bribery, labour) in the relationship between factors of the socio-economic environment, such as those described and depicted through the PEST framework (Political, Economic, Social, Technological) and perceived corruption variables in groups of citizens or areas of society (Institutions, Bodies, Organizations, Public Services Revenue). To achieve this goal, a number of relevant research hypotheses have been developed, which have been integrated into a comprehensive functional model. These hypotheses were verified for their accuracy with the help of secondary data from countries of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and with the help of primary data from Greece, collected through a structured questionnaire. In order to evaluate the functional model, the approach of Structural Equations Mo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47746
ND
47746
Εναλλακτικός τίτλος
The intermediate mechanism of information and communication technologies in the relationship between socio-economic factors and corruption
Συγγραφέας
Αγγούσης, Ιωάννης του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργαντά Ζωή
Κάτος Αναστάσιος
Στειακάκης Εμμανουήλ
Αλεξανδροπούλου Ευγενία
Βαρελάς Ερωτόκριτος
Μοσχίδης Οδυσσέας
Μποζίνης Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών; Δωροδοκία; Διαφθορά θεσμών; Διαφθορά φορέων; Διαφθορά οργανισμών; Διαφθορά υπηρεσιών δημοσίων εσόδων; Παράγοντες κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος; Παραοικονομία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2, xv, 190 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.