Ο ρόλος της επαναδιαπραγμάτευσης του χρέους στην άμβλυνση του προβλήματος μετακύλισης κινδύνου

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στη διερεύνηση του ρόλου της επαναδιαπραγμάτευσης του χρέους ως μέσο άμβλυνσης ή επίλυσης του προβλήματος μετακύλισης κινδύνου, το οποίο εισήχθη στη διεθνή βιβλιογραφία από τους Jensen and Meckling (1976). Το εν λόγω πρόβλημα ανακύπτει από την ύπαρξη κινήτρου των μετόχων μιας επιχείρησης να επωφεληθούν από επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε βάρος των πιστωτών, και αποτελεί μια από τις κύριες πηγές σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ μετόχων και πιστωτών. Η μετακύλιση κινδύνου ανήκει σε μια ευρύτερη κατηγορία ενεργειών με ονομασία ‘κρυφές ενέργειες’, επειδή ο δανειολήπτης, εν προκειμένω ο μέτοχος, προχωρεί σε μια επενδυτική ενέργεια εν αγνοία του δανειστή (Ziegler, 1998). Σε γενικό πλαίσιο, η παρούσα διδακτορική διατριβή συμβάλλει σε ποικίλους τομείς της βιβλιογραφίας. Πρώτον, συνεισφέρουμε στη σχετική βιβλιογραφία δείχνοντας ότι η επαναδιαπραγμάτευση του χρέους μπορεί να θεωρηθεί μία εναλλακτική λύση σε σχέση με τους έως τώρα καλά μελετημένους τρόπους ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis focuses on the role of debt renegotiation in mitigating the risks hifting (or asset substitution) problem, first introduced by Jensen and Meckling (1976). This problem stands for equity holders’ incentives to increase firm risk at the expense of debt holders, constituting one of the main conflicts of interests among share holders and creditors. Risk-shifting belongs to a broader category of situations called hidden actions, because the borrower (i.e., the equity holder) takes an action that is not observed by the lender (Ziegler, 1998). Lenders try to protect themselves either by increasing the interest rate on the loan or by imposing a limit on the debt they issue, known as debt capacity (Graham and Harvey, 2001, 2002; DeAngelo et al., 2011; Denis and McKeon, 2012). Overall, this thesis contributes to various strands of literature. First, we contribute to the risk-shifting literature by showing that renegotiable debt can be considered as an alternative to the well-studied ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47706
ND
47706
Εναλλακτικός τίτλος
The role of debt renegotiation in mitigating risk-shifting incentives
Συγγραφέας
Πρασσά, Χαρίκλεια του Χαρίλαος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργούτσος Δημήτριος
Τσεκρέκος Ανδριανός
Χαλαμανδάρης Γεώργιος
Καβουσάνος Εμμανουήλ
Σπύρου Σπυρίδων
Δράκος Κωνσταντίνος
Ρομπόλης Λεωνίδας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Μετακύλιση κινδύνου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
175 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)