Η αποκεντρωμένη διαχείριση της περιβαλλοντικής πολιτικής από την γένεση των περιφερειών έως σήμερα

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή, διερευνάται η διαχείριση του περιβάλλοντος (διαχείριση υδάτων και στερεών αποβλήτων) μέσα από την εξέταση νομοθεσιών, αποφάσεων και οδηγιών, που οργανώνουν θεσμικά τη σχετική λειτουργία των Περιφερειών και εν συνεχεία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τις απαρχές της οργανωμένης σχετικής διαχείρισης μέχρι σήμερα. Αφετηρία της διερεύνησης είναι η εξέλιξη στη διαχείριση θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, τη διαχείριση και προστασία Υδάτων, τη διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων. Μελετώνται οι πολιτικές ανάπτυξης σε επίπεδο Ελληνικής επικράτειας αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την αειφόρο βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη ανάπτυξη. Σκοπός μας είναι να επισημάνουμε και να καταγράψουμε τις αλλαγές εκείνες που επετεύχθησαν στη διαχείριση του περιβάλλοντος από της συστάσεως των Περιφερειών μέχρι και σήμερα με κομβικό σταθμό το νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς μέσα από τις ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present thesis, environmental management (water and solid waste management) is investigated through the examination of laws, decisions and directives that govern the decentralized administration from its origins to the present day. The starting point of the investigation is the evolution in the management of issues concerning environment, water management and protection, management of solid and hazardous waste. There will be mentioned development policies at Greek and European level, aiming at sustainable development and green growth. Our aim is to highlight and record the changes that have been made to the management of the environment since the establishment of the Regions up to today with a hub the statute 3852/2010, known as “Kallikratis”, as through the constant changes of our political system improvements, abrogations and a series of new legislation aimed at providing a better quality of the environment for the citizen, always in relation to European imperatives. We will e ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47580
ND
47580
Εναλλακτικός τίτλος
The decentralized management of environmental policy from the genesis of regions today
Συγγραφέας
Καραγιάννη, Γραμματούλα του Δημήτριος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
Εξεταστική επιτροπή
Μορφακίδης Χρήστος
Κτιστάκη Σταυρούλα
Χατζόπουλος Βασίλειος
Κατρούγκαλος Γεώργιος
Χατζηφωτίου Σεβαστή
Πολυζωίδης Περικλής
Παπαδημητρίου Ευριπίδης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Διαχείρηση υδάτινων πόρων και στερεών αποβλήτων; Περιβαλλοντική πολιτική; Αειφορία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
441 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)