Η συνδιδασκαλία αγοριών και κοριτσιών στο μάθημα της φυσικής αγωγής: διερεύνηση της στάσης των μαθητών του δημοτικού σχολείου

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στη διερεύνηση της συνδιδασκαλίας και των στάσεων των μαθητών/τριών της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου (Δ.Σ.) στο Νομό Δωδεκανήσου σε ό,τι αφορά το μάθημα της Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.). Η προσέγγιση των στάσεων γίνεται υπό το πρίσμα των εμπειριών, των συναισθημάτων, των απόψεων και των προτιμήσεων των παιδιών της ηλικίας των 10 έως 12 ετών. Αναλυτικότερα, επιδιώχθηκε η προσέγγιση των στάσεων των μαθητών/τριώνμέσα από τη σχέση τους με τον αθλητισμό εντός και εκτός σχολείου, έγιναν γνωστές οι απόψεις και οι προτιμήσεις τους για το μάθημα της Φ.Α., όταν σε αυτό εφαρμόζεται το μοντέλο της συνδιδασκαλίας. Έμφαση δόθηκε επίσης, στους παράγοντες που επηρέασαν τις δηλώσεις τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών σε ό,τι αφορά το μεικτό μάθημα και τα συναισθήματα από τα οποία διακατέχονται τα δύο φύλα, όταν συνυπάρχουν στο μάθημα της Φ.Α.. Για τη διενέργεια της έρευνας αυτής ακόμη διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια με ερωτήσεις κλειστού κυρίως τύπου σε 1200 παιδιά, που ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral thesis aims at investigating the attitude of 5th and 6th grade primary school students in the prefecture of Dodekanisa regarding coeducation in Physical Education (PE). The subject is approached through the study of the experiences, the feelings and preferences of students aged 10 to 12. Particularly, the childrens’ relationship to sports both at school and outsideschool was taken into consideration. Students expressed their preferences and their opinions about the lesson of physical education that makes use of coeducation. Emphasis was put on the factors that influence the statements of both boys and girls in mixed classes and their feelings when they have to take part in mixed PE classes. For the present research questionnaires with mainly closed type questions were handed out to 1200 primary school students in the prefecture of Dodekanisa,where, like all over Greece, coeducation is used in Physical Education, 1101 students form the final population of the study. ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47470
ND
47470
Εναλλακτικός τίτλος
The coeducation of boys and girls in physical education lesson: investigating the attitude of primary school students
Συγγραφέας
Καντζίδου, Ελένη του Δημήτριος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Παππάς Χρήστος
Σταμίρης Ιωάννης
Κωνσταντινάκος Παντελής
Μπρούζος Ανδρέας
Κούτρας Βασίλειος
Πατσαντάρας Νικόλαος
Ζάραγκας Χαρίλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Συνδιδασκαλία; Συνεκπαίδευση; Φυσική αγωγή; Δημοτικό σχολείο; Φύλο; Αναλυτικό πρόγραμμα; Στάσεις; Προτιμήσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
368 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.