Εμπειρική μελέτη της μεθόδου της ενδεχόμενης αποτίμησης στον τομέα της υγείας

Περίληψη

Στο πλαίσιο της οικονομικής αξιολόγησης ιατρικών παρεμβάσεων, η Μέθοδος Ενδεχόμενης Αποτίμησης στοχεύει στην αποτίμηση των προτιμήσεων των ατόμων, μέσω της εκτίμησης της μέγιστης προθυμίας πληρωμής (Willingness-to-Pay, WTP) για μια παρέμβαση και της εκχώρησης χρηματικής αξίας σε ποιοτικά σταθμισμένα έτη ζωής (Quality-Adjusted Life-Years, QALYs), ορίζοντας, έτσι, ένα «κατώφλι» κόστους-αποτελεσματικότητας (cost-effectiveness threshold), το οποίο μπορεί δυνητικά να χρησιμοποιηθεί για την αποδοχή ή απόρριψη παρεμβάσεων σε ένα υγειονομικό σύστημα. Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής έρευνας είναι: α) η ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή ενός ερευνητικού εργαλείου, το οποίο εκτιμά τη χρηματική αξία που αποδίδεται από τους Έλληνες πολίτες σε ένα QALY (προθυμία πληρωμής για ένα ποιοτικά σταθμισμένο έτος ζωής, WTP per QALY), με βάση τη Mέθοδο Eνδεχόμενης Aποτίμησης, και εξετάζει τους καθοριστικούς παράγοντες και τα κίνητρα συμπεριφοράς που την επηρεάζουν, β) ο υπολογισμός της WTP per QALY για ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Within the framework of economic evaluation of healthcare interventions, Contingent Valuation Method constitutes a technique used in order to elicit values related to people’s preferences, such as the maximum willingness-to-pay (WTP) for an intervention, and assign a monetary value to Quality-Adjusted Life-Years (QALYs), setting a cost-effectiveness threshold for accepting or rejecting interventions in a healthcare system. The present doctoral thesis aims at: a) developing, assessing and implementing a research tool for defining, using the Contingent Valuation Method, the monetary value attributed to a QALY (WTP per QALY) by Greek citizens, and examining determining factors and motives that might affect it, b) eliciting the WTP per QALY estimate for the general Greek population, c) investigating the impact of a number of determining factors on WTP per QALY and WTP probability, and d) examining the impact of motives on WTP per QALY and unwillingness to pay for a health improvement. The ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47382
ND
47382
Εναλλακτικός τίτλος
Contingent valuation method in healthcare: an empirical approach
Συγγραφέας
Μαυροδή, Αφεντούλα του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Αλετράς Βασίλειος
Τσιότρας Γεώργιος
Γεωργίου Ανδρέας
Μοσχίδης Οδυσσέας
Νιάκας Δημήτριος
Ράικου Μαρία
Χλέτσος Θεολόγος - Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Μέθοδος ενδεχόμενης αποτίμησης; Προθυμία πληρωμής; Ποιοτικά σταθμισμένο έτος ζωής; Κατώφλι κόστους-αποτελεσματικότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
258 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)