Ο ρόλος των τροφικών παραγόντων και μορίων μεσοκυττάριας ουσίας στην αναγέννηση επιθηλιακών κυττάρων των νεφρικών σωληναρίων: πειραματικό πρότυπο σε νεφρική ισχαιμία/επαναιμάτωση

Περίληψη

Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί o πιθανός ρόλος της ντεκορίνης και του υποδοχέα IGF-IR στην αναγέννηση των σωληναριακών επιθηλιακών κυττάρων μετά από βλάβη Ι/Ε. Υλικό-Μέθοδοι. Η μελέτη διενεργήθηκε με την εφαρμογή του πειραματικού πρωτοκόλλου νεφρικής Ι/Ε σε ενήλικες επίμυες της φυλής Wistar. Τα πειραματόζωα χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες. Στην ομάδα Α (25 επίμυες συνολικά) εφαρμόσθηκε το πειραματικό μοντέλο της αμφοτερόπλευρης νεφρικής ισχαιμίας και χωρίσθηκε σε 5 υποομάδες ανάλογα με τον χρόνο θανάτωσης των πειραματόζωων (6, 24, 48, 72 ώρες και 7 ημέρες), ενώ στην ομάδα Β (9 επίμυες) πραγματοποιήθηκε η εγχειρητική διαδικασία, χωρίς να γίνει απολίνωση των νεφρικών αρτηριών (ομάδα μαρτύρων). Πριν τη λήψη των νεφρικών ιστών, λήφθηκε ορός αίματος και μετρήθηκε σε αυτόν ουρία και κρεατινίνη, ως βιοχημικοί παράμετροι προσδιορισμού της νεφρικής λειτουργίας. Στη συνέχεια αφαιρέθηκαν οι νεφροί, εφαρμόστηκε σε όλα τα ιστολογικά παρασκευάσματα η ιστοχημική χρώση εωσίνη-αιματοξυλίνη και έγινε σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the study was to investigate the possible role of decorin and IGF-I receptor (IGF-IR) in the regeneration of tubular epithelial cells after I/R injury. Subjects-Methods. The study was performed by applying the experimental renal IRI protocol to adult Wistar rats. The animals were divided into two groups. In group A (25 rats in total) the experimental model of bilateral renal ischemia was applied and the group was divided into 5 subgroups, depending on the reperfusion survival time period (6, 24, 48, 72 hours and 7 days), while in group B (9 rats) the surgical procedure was performed without ligation of the renal arteries (control group). Before renal tissue removal, blood serum was obtained and urea and creatinine were measured as biochemical parameters of renal function determination. Then, the kidneys were removed and lesions were evaluated with a semi-quantitative scale in eosin-hematoxylin stained sections. Immunohistochemistry was performed in order to evaluate the prot ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47220
ND
47220
Εναλλακτικός τίτλος
The role of growth factors and interstitial cells in regeneration of renal epithelial tubular cells: exprimental model in renal ischemia/reperfusion
Συγγραφέας
Μηνασίδης, Ηλίας Δημήτριος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Φυσιολογίας - Φαρμακολογίας. Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σπάνδου Ευαγγελία
Ντόμπρος Νικόλαος
Καρκαβέλας Γεώργιος
Καλλαράς Κωνσταντίνος
Κριτής Αριστείδης
Παπαγιάννη Αικατερίνη
Συμεωνίδου Κωνσταντίνα
Μπαλάσκας Ηλίας
Μεδίτσκου Σουλτάνα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Νεφρική ισχαιμία/επαναιμάτωση; Ντεκορίνη; Υποδοχέας Ι ινσουλινόμορφου αυξητικού παράγοντα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
192 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.