Η θρησκεία στο λογοτεχνικό έργο του Σαρτρ: λεξιλόγια ειδικότητας και γραφή

Περίληψη

Η θέση της οποίας ο τίτλος είναι «Η Θρησκεία στο λογοτεχνικό έργο του Σαρτρ. Λεξιλόγια ειδικότητας και γραφή», είναι το αποτέλεσμα μιας έρευνας που συνίσταται στην παρουσίαση μιας μελέτης καταρχήν λεξικολογικής και στη συνέχεια λογοτεχνικής και υφολογικής του θρησκευτικού λεξιλογίου στα μυθιστορηματικά έργα του Σαρτρ: «Η Ναυτία», φιλοσοφικό μυθιστόρημα, «Οι Λέξεις», αυτοβιογραφική αφήγηση, και «Οι Δρόμοι της Ελευθερίας», μυθιστορηματικός κύκλος σε τρεις τόμους.Το θέμα της διατριβής αφορά σε μια έρευνα λόγιων λέξεων υπογραμμίζοντας τον ρόλο τους στο έργο του συγγραφέα. Πρόκειται για μια επιχείρηση μορφολογικής, λογοτεχνικής και υφολογικής ανάλυσης ενός ειδικού λεξιλογίου μέσα σε αφηγήσεις που χαρακτηρίζονται από το παράδοξο και την εννοιολογική μεταστροφή. Η θεωρία της έννοιας στον Σαρτρ, δηλαδή η ανακάλυψη, πέρα από την προφανή σημασία, διαφορετικών και βαθύτερων εννοιών, αποτελεί το βασικό αντικείμενο ενδιαφέροντος αυτής της μελέτης που παρέχει μια λεκτική και υφολογική ανάλυση του θρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis under the title "Religion in Sartre's literary work. Vocabularies of specialty and writing", is the outcome of a research which consists in presenting a study first lexical and then literary and stylistic of the religious vocabulary in the following novel works by Jean-Paul Sartre: "La Nausée", philosophical novel, "Les Mots", his autobiographical account and "Les Chemins de la Liberté", a novel cycle in three volumes.The subject of the thesis concerns a study of scholarly words, underlining their role in the author's work. It is about a morphological, literary and stylistic analysis of a specialty lexicon in stories placed under the sign of paradox and reversal. The theory of meaning in Sartre, that is to discover below the immediate meaning, different deeper meanings, constitutes the main interest of this study which grants a lexical and stylistic analysis of the religious vocabulary in Sartre's work, in order to arrive at a semantic exhaustiveness, and in general, a lexic ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

La thèse dont le titre est "La religion dans l’œuvre littéraire de Sartre. Vocabulaires de spécialité et écriture", est l’aboutissement d’une recherche qui consiste à présenter une étude d’abord lexicale et ensuite littéraire et stylistique du vocabulaire religieux dans les œuvres romanesques suivantes de Jean-Paul Sartre : "La Nausée", roman philosophique, "Les Mots", son récit autobiographique et "Les Chemins de la Liberté", cycle romanesque en trois volumes. Le sujet de thèse porte sur une étude des mots savants en soulignant leur rôle dans l’œuvre de l’auteur. Il s’agit d’une entreprise d’analyse morphologique, littéraire et stylistique d’un lexique de spécialité dans des récits placés sous le signe du paradoxe et du retournement. La théorie du sens chez Sartre, c’est-à-dire découvrir au-dessous du sens immédiat, des sens différents plus profonds, constitue l’intérêt principal de cette étude qui accorde une analyse lexicale et stylistique du vocabulaire religieux dans l’œuvre de Sa ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2023)
DOI
10.12681/eadd/47122
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47122
ND
47122
Εναλλακτικός τίτλος
Religion in Sartre's literary work: vocabularies of specialty and writing
La religion dans l’œuvre littéraire de Sartre: vocabulaires de spécialité et écriture
Συγγραφέας
Αδοσίδου, Αικατερίνη του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Γαλλικής Γλώσσας - γλωσσολογίας - Γαλλικής Λογοτεχνίας - Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισμού
Εξεταστική επιτροπή
Ταμπάκη - Ιωνά Φρειδερίκη
Ρομπολής Δημήτριος - Κωνσταντίνος
Παπασπυρίδου Ιωάννα
Μαρκοπούλου - Παπάκη Μαρία
Μαμακούκα - Κουκουβίνου Ελισάβετ
Τατσοπούλου Ελένη
Παράσχας Σωτήριος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Θρησκεία; Σάρτρ, Ζαν-Πωλ (1905-1980)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
387 σ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.