Λογισμικό προσδιορισμού επιπέδου γλωσσομάθειας και μέτρησης δυσκολίας τεστ γλωσσομάθειας: ανάλυση αναγνωσιμότητας κειμένων της ιταλικής γλώσσας

Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας επιδιώχθηκε η κατασκευή λογισμικού επιπέδου γλωσσομάθειας και μέτρησης δυσκολίας των τεστ γλωσσομάθειας. Η κύρια επιδίωξη του λογισμικού είναι να μπορεί να βοηθήσει σε θέματα εντοπισμού σχετικά με την αναγνωσιμότητα και επίσης να επιτρέπει να μετριέται η αναγνωσιμότητα του κειμένου με τη χρήση κοινών συστημάτων βαθμολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των τύπων υπολογισμού αναγνωσιμότητας. Το λογισμικό αυτό δέχεται διάφορα θέματα εξέτασης της Ιταλικής γλώσσας είτε διαβαθμισμένα είτε όχι, και έπειτα από την ανάλυση του κειμένου κατατάσσει τα κείμενα αυτά στα αντίστοιχα επίπεδα γλωσσομάθειας των Ιταλικών και υπολογίζει τον βαθμό δυσκολίας του τεστ. Η επιλογή των θεμάτων και η ένταξή τους γίνεται φυσικά με τη δειγματοληπτική μέθοδο. Το συγκεκριμένο λογισμικό αναγνωσιμότητας χρησιμοποιεί περισσότερες παραμέτρους με αυξημένη διακριτική ισχύ μεταξύ των επιπέδων γλωσσομάθειας, μπορεί να δίνει απευθείας αντιστοίχιση βαθμού αναγνωσιμότητας και επιπέδου γλωσσομάθειας κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

For this particular doctoral thesis a new software has been created, which determines the linguistic level and measures the difficulty of foreign language tests. Its main aim is to assist in readability issues and also to allow the measurement of text readability with the use of common grading systems, including readability measurement formulas. This software accepts various exam topics in the Italian language, graded or not, and after the text analysis, it classifies these texts in the respective linguistic levels of the language and estimates the level of difficulty of the text. The choice of topics and their integration is done with the sampling method. This particular readability software uses more parameters with increasing discretionary power among the linguistic levels, is able to give direct correspondence between the degree of readability and the linguistic level and estimates the odds that correspond to all linguistic levels and their degree of difficulty.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47051
ND
47051
Εναλλακτικός τίτλος
Linquistic level determination and test difficulty measurement software: italian language text readability analysis
Συγγραφέας
Κλώνης, Απόστολος του Τάκης-Χρήστος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Βεντούρης Αντώνιος
Παναγιωτίδης Παναγιώτης
Μάρκος Άγγελος
Αρβανίτης Παναγιώτης
Κιγιτσιόγλου – Βλάχου Αικατερίνη
Τσακνάκη Ολυμπία
Αλεξοπούλου Αγγελική
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Λογισμικό αναγνωσιμότητας; Επίπεδο δυσκολίας; Δείκτης; Κείμενο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
365 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.