Επαγγελματικά και ταξικά στερεότυπα παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή διερευνά τις απόψεις των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας για την κοινωνική τάξη. Με αυτό τον τρόπο η μελέτη αυτή συνεισφέρει στο αναπτυσσόμενο πεδίο της διεθνούς βιβλιογραφίας που αναγνωρίζει τη σημασία των παιδικών εννοιολογήσεων και βλέπει τα παιδιά ως ενεργά υποκείμενα που διαμορφώνονται από την κοινωνία, αλλά και την διαμορφώνουν. Ακόμη, οι απόψεις των παιδιών γίνονται κατανοητές, όχι μόνο ως μια προσωπική γνώση, αλλά όπως διαμορφώνονται μέσω της σχέσης τους με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο αλλά και τις άλλες κοινωνικές κατηγορίες στις οποίες ανήκουν. Συνεπώς, σκοπός της έρευνας είναι να αναδειχθούν πιθανές διαφορές σε σχέση με το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο, το φύλο και τον τόπο διαμονής τους. Η έρευνα βασίζεται στα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από την χρήση τριών ερευνητικών εργαλείων που αφορούσαν σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες: α) 5-8 ετών, β) 8-10 ετών, γ) 10-12 ετών και συγκεκριμένα τη ζωγραφική αναπαράσταση, τη δομημένη συνέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation explores the views of preschool and school children on social class. In this way, this study contributes to the growing field of international literature that recognizes the importance of children's concepts and sees children as active subjects who are shaped by society, but also shape it. Furthermore, the views of children are understood, not only as a personal knowledge, but as they are formed through their relationship with the wider social context and the other social categories to which they belong. Therefore, the purpose of the research is to highlight possible differences in relation to their socio-economic background, gender and place of residence. The research is based on qualitative and quantitative data collected from the use of three research tools related to three age categories: a) 5-8 years, b) 8-10 years, c) 10-12 years and specifically the painting representation, the structured interview and questionnaire respectively. From the analysis of the resear ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47044
ND
47044
Εναλλακτικός τίτλος
Occupational and class stereotypes of preschool and primary school children
Συγγραφέας
Τζαμπάζη, Φανή του Σταύρος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Κυρίδης Αργύριος
Γρηγοριάδης Αθανάσιος
Φωτόπουλος Νικόλαος
Θεόδωρος Θάνος
Τουρτούρας Χρήστος
Ζάγκος Χρήστος
Τσιρώνης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αντιλήψεις; Κοινωνική τάξη; Κοινωνική ανισότητα; Παιδική ηλικία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
425 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.