Η ψυχική υγεία των υπερήλικων πληθυσμών σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της νήσου Κρήτης

Περίληψη

Έρευνες έχουν δείξει ότι το κοινωνικοδημογραφικό προφίλ σχετίζεται με την ικανοποίηση της ζωής στους ηλικιωμένους και στους υπερήλικες. Στόχος αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης των στρεσογόνων γεγονότων και των κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων στην ψυχοπαθολογία και την ικανοποίηση της ζωής για ηλικιωμένους κατοίκους που διαμένουν σε ορεινές περιοχές στην Κρήτη και η διευκρίνιση του μεσολαβητικού ρόλου της ψυχοπαθολογίας σε αυτή τη σχέση. Για την ποσοτική έρευνα αξιοποιήθηκε ένα δείγμα 205 ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών (μέσος όρος ηλικίας 77,1 έτη, SD = 6,7 έτη) που ζούσαν σε 10 απομακρυσμένα αγροτικά και απομονωμένα χωριά. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε: α) τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά τους, β) την κλίμακα ψυχοπαθολογίας SCL-90-R, γ) την κλίμακα άγχους Holmes-Rahe δ) το ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας (General Health Questionnaire). Για τον εντοπισμό των κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων που έχουν σημαντική επίδραση στην ψυχοπαθολογία εφαρμόστηκε ανάλυση διακύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Research has shown that sociodemographic profile is related to life satisfaction in old age. The objective of this cross sectional study is to investigate the effect of stress and sociodemographic factors to psychopathology and life satisfaction for elderly residents inmountain regions in Crete and enlighten the mediating role of psychopathology on this association. A sample of 205 elderly men and women (meanage=77.1 years; SD =6.7years) living in 10 remote rural and isolated villages were participated to this study. The questionnaire included: a) Social-demographic characteristics, b) The Symptom CheckList 90 (SCL-90-R), c) The Holmes-Rahe Stress Inventory, δ) the General Health Questionnaire. Analysis of variance was applied to detect sociodemographic factors that have a significant effect on psychopathology. Then, path analysis was applied to quantify the direct and indirect effect of selected socio demographic factors to life satisfaction. The effect of stressful life events found ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2023)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46844
ND
46844
Εναλλακτικός τίτλος
The mental health of the elderly population in mountainous and remote areas of the island of Crete
Συγγραφέας
Νικολακάκης, Νικόλαος Μανούσος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Ψυχιατρικής και Επιστημών Συμπεριφοράς
Εξεταστική επιτροπή
Παρίτσης Νικόλαος
Μπίτσιος Παναγιώτης
Φιλαλήθης Αναστάσιος
Δραγκιώτη Έλενα
Παλληκάρης Ιωάννης
Ρίζος Εμμανουήλ
Χριστοδούλου Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Ψυχολογική δυσφορία; Ζωτικά αγχωτικά γεγονότα; Σωματοποίηση; Ψυχωτισμός; Φοβικό άγχος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
121 σ., πιν., σχημ., γραφ.