Σίγμα υποδοχείς: μελέτη του ρόλου τους στην καρκινογένεση και στην ανάπτυξη νέων έξυπνων στοχευμένων αντικαρκινικών θεραπειών

Περίληψη

Οι σίγμα υποδοχείς έχουν προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς έχουν προταθεί ως θεραπευτικοί στόχοι για την αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών και παθολογικών καταστάσεων, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι τύποι καρκίνου. Αποτελούνται από δύο υπότυπους, σίγμα-1 (σ1) και σίγμα-2 (σ2), ωστόσο, η ταυτοποίηση του σ2 βρίσκεται υπό διερεύνηση. Μέχρι πρόσφατα σχετίζονταν με τον υποδοχέα PGRMC1 ενώ μεταγενέστερη θεωρία τον ταυτίζει με τον υποδοχέα TMEM97. Επίσης, ορισμένοι σ προσδέτες επιδεικνύουν σημαντική αντιπολλαπλασιαστική και κυτταροτοξική δράση σε διάφορους τύπους καρκίνου. Ωστόσο, ο ακριβής μηχανισμός δράσης τόσο των σίγμα υποδοχέων όσο και των προσδετών τους παραμένει αδιευκρίνιστος και μένει να αποσαφηνιστεί.Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, διερευνήθηκαν τα επίπεδα έκφρασης των σ υποδοχέων (σ1, σ2/PGRMC1 και σ2/TMEM97) σε ανθρώπινες εγκαθιδρυμένες και πρωτογενείς καρκινικές κυτταρικές σειρές. Για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία, πραγματοποιήθηκε ο ταυτόχρονος προσδιορισμός των επιπέδω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Sigma receptors have attracted research interest as they have been proposed as therapeutic targets for the treatment of various diseases and pathological conditions, including some types of cancer. They consist of two subtypes, sigma-1 (σ1) and sigma-2 (σ2), however, the identification of σ2 is under investigation. Until recently it was related to the PGRMC1 receptor while a later theory identifies it with the TMEM97 receptor. Also, some ligands exhibit significant antiproliferative and cytotoxic activity in various types of cancer. However, the precise mechanism of action of both sigma receptors and their ligands remains unclear and remains to be elucidated.In the present doctoral thesis, the levels of σ receptor expression (σ1, σ2/PGRMC1, and σ2/TMEM97) in human established and primary cancer cell lines were investigated. For the first time in the literature, the simultaneous determination of the expression levels of the σ1 receptor and the σ2/TMEM97 and σ2/PGRMC1 receptors was perfo ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46489
ND
46489
Εναλλακτικός τίτλος
Sigma receptors: study of their role in cancer and the development of novel targeted anticancer therapies
Συγγραφέας
Σερέτη, Ευαγγελία Αθανάσιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Βασικών Επιστημών. Εργαστήριο Φαρμακολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Δήμας Κωνσταντίνος
Σακελλαρίδης Νικόλαος
Ιατρού Ερμόλαος
Πιτσίκας Νικόλαος
Ζαχαρούλης Δημήτριος
Πουλτσίδη Αντιγόνη
Δεμέτζος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Σίγμα υποδοχείς; Καρκίνος παγκρέατος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 188 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.