Τα επίμαχα ιστορικά θέματα στα ελληνικά και τουρκικά εγχειρίδια Ιστορίας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1950-1974): συγκριτική μελέτη εθνικών στερεοτύπων στην ιστορική εκπαίδευση

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελεί μια συγκριτική μελέτη επίμαχων ιστορικών ζητημάτων στα σχολικά εγχειρίδια Ελλάδας και Τουρκίας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ήταν σε χρήση κατά την περίοδο 1950-1974. Η προβληματική της έρευνας βασίζεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος σχετίζεται με τη μελέτη και την έρευνα σχολικών εγχειριδίων, ο δεύτερος με τις μονοπρισματικές προσλήψεις του παρελθόντος, όπως αυτές αποτυπώνονται στις εθνικές σχολικές αφηγήσεις και ο τρίτος στηρίζεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο κατά την ερευνώμενη περίοδο ως πιθανό παράγοντα επίδρασης στο περιεχόμενο των εγχειριδίων.Η μέθοδος η οποία αξιοποιήθηκε είναι η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου. Κρίθηκε ότι δίνει τη δυνατότητα να εντοπιστεί η μονομέρεια στην αφήγηση και η επιλεκτική ανάγνωση των πηγών, να προσδιοριστούν οι αποσιωπήσεις της σχολικής Ιστορίας, να επισημανθούν τα επαναλαμβανόμενα αφηγηματικά μοτίβα και να αναδειχθούν οι κυρίαρχοι μύθοι της ελληνικής ή/και τουρκικής σχολικής ισ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis reports on a comparative study of controversial historical issues in Greek and Turkish school textbooks of primary education that were in use during the period 1950-1974.The focus of this research revolves around three aspects. The first one relates to textbook research, the second to the mono-perspective perceptions of the past as reflected in the national school narratives, and the third to the Greek-Turkish relations and the sociopolitical context during the investigated period; considered as a possible factor which affects the content of the textbooks.Textbooks were analyzed through a Qualitative Content Analysis approach. This is a method considered to allow the identification of unilateralism in the textbooks’ narratives, the selective reading of the sources andacts concealment in school history. Furthermore, it highlights repetitions in narratives and the dominant myths of Greek and/or Turkish school historiography. A Hermeneutics method was also implemented in ord ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46330
ND
46330
Εναλλακτικός τίτλος
Controversial history topics in Greek and Turkish history textbooks of primary education, 1950-1974: a comparative study on national streotypes in History education
Συγγραφέας
Καλλέ, Στυλιανή Αριστοτέλης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Ρεπούση Μαρία
Κουλούρη Χριστίνα
Μπονίδης Κυριάκος
Χαραλάμπους Δημήτριος
Μπέτσας Ιωάννης
Λεμονίδου Έλλη
Őzsűer Esra
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας; Ιστορική εκπαίδευση; Ελλάδα και Τουρκία; Μελέτη και διδασκαλία (Πρωτοβάθμια); Στερεότυπες αντιλήψεις; Σχολικά εγχειρίδια, συγκριτική μελέτη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα