Μελέτη της αντικαρκινικής φαρμακολογικής δράσης υβριδικών-χιμαιρικών αζωτούχων στεροειδών παραγόντων και της επίδρασής τους στις μοριακές οδούς RAS-RAF-MEK-ERK και RAS-PI3K-AKT

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά τη μελέτη της αντικαρκινικής φαρμακολογικής δράσης υβριδικών-χιμαιρικών αζωτούχων στεροειδικών παραγόντων και την επίδρασή τους στις μοριακές οδούς RAS-RAF-MEK-ERK και RAS-PI3K-AKT. Η ανεύρεση μικρών μορίων αναστολέων διαφόρων πρωτεϊνών ή γονιδίων τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο σε διάφορα σημεία των δρόμων μεταγωγής σήματος υπεύθυνων για την πρόοδο και εξέλιξη του καρκίνου, είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη νέων αντικαρκινικών φαρμάκων. Οι αλκυλιωτές σαν φάρμακα, είναι ιδιαίτερα τοξικά για τον οργανισμό και προκαλούν πολλές παρενέργειες στους ασθενείς με αποτέλεσμα να επηρεάζουν την ποιότητα ζωής τους. Στην πορεία, έχει βρεθεί ότι η προσθήκη ενός στεροειδούς στους αλκυλιωτές μειώνει την τοξικότητά τους και αυξάνει το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Αυτό συμβαίνει λόγω της λιπόφιλης φύσης των στεροειδών που λειτουργούν σαν μεταφορείς φαρμάκων γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη συγκέντρωση του αλκυλιωτή μέσα στο κύτταρο. Έτσι, σχεδιάστηκα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This Ph.D. thesis concerns the study of the anticancer pharmacological action of hybrid-chimeric nitrogenous steroidal agents and their effect on the molecular pathways RAS-RAF-MEK-ERK and RAS-PI3K-AKT.The discovery of small molecules of inhibitors of various proteins or genes that play an important role at various points of the signal transduction pathways responsible for the progression and progression of cancer is very important for the development of new anticancer drugs.Alkylating agents as drugs are highly toxic to the body and cause many side effects in patients, affecting their quality of life. In the process, it has been found that the addition of a steroid to the alkylating agents reduces their toxicity and increases the therapeutic effect. This is due to the lipophilic nature of steroids acting as drug transporters, which results in greater concentration of the alkylating agent in the cell.Thus, bifunctional organic hybrid steroid molecules have been designed and synthesized ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46156
ND
46156
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the anticancer pharmacological activity of hybrid-chimeric steroid factors and their effects on RAS-RAF-MEK-ERK and RAS-PI3K-AKT molecules
Συγγραφέας
Γερομιχαλού, Ελένη Γεώργιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Μορφολειτουργικός. Εργαστήριο Φαρμακολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τραφαλής Δημήτριος
Σαρλή Βασιλική
Ζουμπουλάκης Παναγιώτης
Πάντος Κωνσταντίνος
Καραμούζης Μιχαήλ
Σιάσος Γεράσιμος
Μουρούζης Ιορδάνης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Υβριδικά στεροειδή μόρια; Αλκυλιωτικοί παράγοντες; Ανθρώπινες καρκινικές σειρές; ΜΑPK μονοπάτι; PI3K μονοπάτι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ.