Σχεδιασμός, τεχνολογική ανάπτυξη και αξιολόγηση αποκρινόμενων σε ερεθίσματα χιμαιρικών νανοφορέων για τη θεραπεία του καρκίνου

Περίληψη

Η επιστήμη έχει σημαντικά επιτεύγματα μέσω της Νανοτεχνολογίας, με εφαρμογές οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες των συμβατικών μέσων σε πολλά επιστημονικά πεδία, συμπεριλαμβανομένης της Ιατρικής και της Φαρμακευτικής. Η Νανοϊατρική ευδοκιμεί μετά την ανάπτυξη των πρώτων νανοτεχνολογικών φαρμάκων στα τέλη του 20ου αιώνα και αναπτύχθηκε ώστε να αποτελεί μία από τις πιο υποσχόμενες προσπάθειες στον αγώνα κατά των ανθρωπίνων ασθενειών. Σε αυτό το πλαίσιο, τα λιποσώματα από καιρού αξιοποιούνται ως νανοτεχνολογικοί φορείς φαρμακομορίων και θεωρούνται ως μία από τις πιο καλώς μελετημένες πλατφόρμες για αυτόν τον σκοπό. Αυτοί οι νανοφορείς ομοιάζουν με τα κύτταρα και χαρακτηρίζονται από δομή και ιδιότητες στη μεσοκλίμακα τα οποία είναι δυναμικά, κυριαρχούμενα από το μηχανισμό και τους νόμους που διέπουν την αυτο-συναρμολόγηση. Η διαδικασία αυτή φέρει κρίσιμη σημασία για την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων, όπως και για τη νομοθετική ρύθμιση των ακολούθων “νανο-ο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Nanotechnology has achieved great breakthroughs in our era, with applications that exceed the capabilities of conventional strategies in many scientific fields, including Medicine and Pharmacy. Nanomedicine has thrived since the development of the first nanotechnological products in the late 20th century and has evolved to be one of the most promising endeavors in fighting human diseases. In this context, liposomes have long been utilized as nanotechnological carriers of drug molecules and are considered one of the most well-known platforms for this purpose. These cell-like nanocarriers exhibit structure and properties in the mesoscale that are dynamic, governed by the mechanism and laws of self-assembly. This process is of critical importance for the development of new innovative nanomedicinal products, as well as for the regulation of their follow-up “nanosimilar” products.The present PhD thesis deals with the modern issue of stimuli-responsive chimeric/mixed nanocarriers for cancer ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46152
ND
46152
Εναλλακτικός τίτλος
Design, technological development and evaluation of stimuli-responsive chimeric nanocarriers for cancer therapy
Συγγραφέας
Ναζίρης, Νικόλαος Βασίλειος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Φαρμακευτικής. Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας. Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Δεμέτζος Κωνσταντίνος
Πίσπας Αστέριος
Δήμας Κωνσταντίνος
Ιατρού Ερμής
Δρακούλης Νικόλαος
Βλάχου Μαριλένα
Bryszewska Maria
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Νανοφορείς; Χιμαιρικοί; Αποκρινόμενοι σε ερεθίσματα; Λιποσώματα; Αυτο-συναρμολόγηση; Θερμοδυναμική; Βιοφυσική; Μορφολογία; Τοξικότητα; Tram-34
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xxiv, 231 σ., εικ., πιν., γραφ., ευρ.