Αξιολόγηση νέων αναστολέων του ιού της Ηπατίτιδας C και συγγενικών ιών, καθώς και βιοδεικτών απόκρισης σε θεραπευτικές προσεγγίσεις

Περίληψη

Παρά τις αποτελεσματικές θεραπείες έναντι του ιού της Ηπατίτιδας C (HCV), παραμένουν ακόμη προβλήματα, όπως το υψηλό κόστος, η εμφάνιση ανθεκτικότητας και οι συμμολύνσεις με τον ιό της Ηπατίτιδας Β (HBV) και τους συγγενικούς στον HCV ιοί Δάγκειος (DENV), Κίτρινου πυρετού (YFV) και Ζίκα (ZIKV). Ακόμη, είναι πολλά άγνωστα για τους κυτταρικούς μηχανισμούς ρύθμισης της ιικής αντιγραφής. Επομένως, στα πλαίσια της εργασίας αυτής μελετήθηκαν α) νέοι αναστολείς έναντι ιών της οικογένειας Flaviviridae (HCV, DENV, YFV, ZIKV) και ο μηχανισμός δράσης τους, και β) η σημασία κυτταρικών παραγόντων στην ιική αντιγραφή και παθογένεια για την ανάδειξη νέων βιοδεικτών και θεραπευτικών στόχων έναντι των ιών Flaviviridae, εστιάζοντας στα σηματοδοτικά μονοπάτια υποξίας, PI3K/ΑΚΤ και στην αποκαρβοξυλάση της L-Dopa (DDC) η οποία εντοπίσαμε να προσδένεται στην PI3K. Για τον πρώτο στόχο, ελέγχθηκαν έναντι των ιών Flaviviridae: 1) φυτικά εκχυλίσματα και απομονωμένες ενώσεις, 2) νουκλεοσιδικά και πεπτιδομιμητικά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Despite the effective treatments against Hepatitis C virus (HCV), problems still exist, such as high treatment costs, the emergence of resistant viral strains, and the co-infections with Hepatitis B Virus (HBV) and the related to HCV Dengue (DENV), Yellow Fever (YFV) and Zika (ZIKV) viruses. Moreover, the cellular mechanisms that regulate viral replication are not fully understood. Therefore, in this project a) new inhibitors against viruses of Flaviviridae family (HCV, DENV, YFV, ZIKV) and the molecular mechanisms of action were studied, and b) the role of cellular factors in viral replication and pathogenesis was investigated, to highlight new biomarkers and therapeutic targets against Flaviviridae viruses, by focusing on the signaling pathways of hypoxia, PI3K/AKT and a PI3K-binding factor, L-Dopa decarboxylase (DDC). Concerning the first objective, we tested against Flaviviridae viruses: 1) plant extracts and isolated compounds, 2) nucleoside and peptidomimetic synthetic analogues ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46119
ND
46119
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of new inhibitors against Hepatitis C virus and related viruses, as well as of therapeutic biomarkers
Συγγραφέας
Φρακολάκη, Ευσεβεία Ελευθέριος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παππά Αικατερίνη - Μαρία
Βασιλάκη Νίκη
Μαυρομαρά Πηνελόπη
Βασιλακοπούλου Διδώ
Λάμνησου Κλεονίκη
Μαράκος Παναγιώτης
Μπολέτη Χαραλαμπία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογικές Επιστήμες
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Ιός ηπατίτιδας C (HCV); Αντιϊκά; Ιός δάγκειου πυρετού (DENV); Υποξία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
314 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.