Επίδραση κοινών ψυχομετρικών συμπτωμάτων στη διαδικασία της μάθησης: εφαρμογή στην νευτώνεια φυσική

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή ελέγχθηκε αν -ως τρέχουσα ψυχοπαθολογία- η κατάθλιψη, το άγχος και άλλα ψυχιατρικά συμπτώματα μπορούν να επιδράσουν στη μαθησιακή απόδοση εφήβων, αναφορικά με τη γνωστική περιοχή της Φυσικής. Για την έρευνα το δείγμα αποτελούνταν από 490 μαθητές εκ των οποίων 262 κορίτσια και 228 αγόρια που παρακολουθούσαν το πρώτο τρίμηνο, της δευτέρας τάξης του Γενικού Λυκείου. Για τον έλεγχο της βαθύτερης κατανόησης της Νευτώνειας Φυσικής χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία Force Concept Inventory (FCI). Η γενική ψυχική κατάσταση αξιολογήθηκε μέσω της δοκιμασίας Symptom Check List 90 (SCL). Οι μαθητές ελέγχθηκαν μέσα στην τάξη τους, κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών ωρών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ψυχικές καταστάσεις είχαν αρνητική συσχέτιση με τη βαθμολογία στο FCI. H μεγαλύτερη διαφορά παρατηρήθηκε για την κατάθλιψη. Η βαθμολογία σε όλες τις εννέα κλίμακες συμπτωμάτων της SCL 90 ήταν υψηλότερη για τα κορίτσια. Όταν λήφθηκε υπόψη η σημαντική επίδραση της κατάθλιψης το φύλο δεν φάν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Depression may essentially influence cognitive function contributing to a reduced performance at school. We try to determine whether depression or other mental conditions may correlate especially with the efficacy of school learning regarding Newtonian Physics. We recruited a total of 490 students (262 girls, 228 boys) attending the first semester of the 2nd Grade of General Lyceum School. Forced Concept Inventory was used to test deeper understanding of Newtonian Physics. General mental status was assessed by Symptom Checklist-90-R. Students were tested in their classroom, during a 1-hour session of their instruction in Physics. Mental conditions had a negative correlation with FCI score. The greatest difference was observed for depression. The score in all nine symptoms scales of SCL-90 was higher in girls. When the significant effect of depression was taken into account, gender did not seem to have a significant effect on FCI score. Understanding of Newtonian Physics among hig ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46082
ND
46082
Εναλλακτικός τίτλος
Effects of common psychometric symptoms in the process of learning: implementation in Newtonian physics
Συγγραφέας
Αναγνωστοπούλου, Αγγελική Ιωάννης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημικών Επιστημών. Εργαστήριο Γενικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Λοϊζίδου - Μαλαμή Μαρία
Φιλιππόπουλος Κωνσταντίνος
Κορδάτος Κωνσταντίνος
Λοϊζος Ζαφείριος
Μουτσάτσου- Τσίμα Αγγελική
Αγγελόπουλος Ηλίας
Παυλάτου Ευαγγελία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Σχολική απόδοση; Φυσική; Ψυχολογικές διαταραχές; Κατάθλιψη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
145 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.