Συσχέτιση του επαγγέλματος με την ηλικία φυσικής εμμηνόπαυσης

Περίληψη

Εισαγωγή: Η ηλικία της φυσικής εμμηνόπαυσης είναι ένα ιδιαίτερα ετερογενές χαρακτηριστικό της ζωής της γυναίκας, το οποίο σηματοδοτεί το τέλος της γονιμότητας. Για τις παραλλαγές στο χρονοδιάγραμμα έναρξης της εμμηνόπαυσης είναι υπεύθυνος ένας συνδυασμός πολλών παραγόντων, οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ των πληθυσμών και ακόμη περισσότερο μεταξύ των γυναικών εντός των ίδιων πληθυσμών.Στόχοι: της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός της ηλικίας της φυσικής εμμηνόπαυσης και η συσχέτισή της με την επαγγελματική κατάσταση, καθώς και με άλλους καθοριστικούς επιδημιολογικούς παράγοντες μεταξύ Ελληνίδων γυναικών, που διαβιούν στο Νομό Καβάλας.Υλικό και μέθοδος: Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα από 827 γυναίκες, οι οποίες είχαν φυσική ηλικία εμμηνόπαυσης, συμμετείχαν στη μελέτη αυτή με δομημένη προσωπική συνέντευξη, που βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο, και πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από το 2011 έως και το 2016. Ο υπό μελέτη πληθυσμός περιλαμβάνει γυναίκες, οι οποίες επισκέφθηκαν τα τακτικά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: The age of natural menopause is a particularly heterogeneous feature of woman's life, which marks the end of her reproductive life. Variations in the menopause start schedule are responsible for a combination of many factors that differ among populations and, even more so, among women within the same population.Aim: Aim of this study was to explore possible associations between the timing of natural menopause and occupational status and other determinant epidemiologic factors among women living in the Prefecture of Kavala, a region of North-East Greece.Methods: A representative sample of 827 naturally menopausal women consented to participate in this questionnaire-based interview study between 2011 and 2016. The study population includes women, who visited the regular outpatient clinics or were hospitalized in the clinics of the General Hospital of Kavala, working in the General Hospital of Kavala, working in public services, as well as in the private sector of the Prefec ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46018
ND
46018
Εναλλακτικός τίτλος
Correlation of occupation with age at natural menopause
Συγγραφέας
Κουκουλιάτα, Αλεξάνδρα Λουκάς
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Κωνσταντινίδης Θεόδωρος
Λυμπέρης Βασίλειος
Κουτλάκη Νικολέτα
Νένα Ευαγγελία
Κοντογιώργης Χρήστος
Τσικούρας Παναγιώτης
Κοντομανώλης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ηλικίας στη φυσική εμμηνόπαυση ελληνικών γυναικών; Επαγγελματική κατάσταση; Προσδιοριστικά της ηλικίας στη φυσική εμμηνόπαυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvii, 185 σ., πιν., σχημ., γραφ.