Οι επιδράσεις της Αναπτυξιακής Κίνησης (Sherborne Developmental Movement) στις κινητικές και ψυχοκοινωνικές δεξιότητες παιδιών προεφηβικής ηλικίας

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν: α) να εξετάσει εάν η εφαρμογή της μεθόδου της Αναπτυξιακής Κίνησης της Sherborne σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας (10-11 ετών) μπορεί να επιδράσει θετικά στην κινητική συναρμογή, στις κινητικές δεξιότητες, στη σωματική αυτοαντίληψη/αυτοεκτίμηση και στις ψυχοκοινωνικές τους δεξιότητες, β) να διερευνήσει κατά πόσο το φύλο και η τάξη μπορούν να επηρεάσουν τις επιδόσεις των συμμετεχόντων στους παραπάνω εξεταζόμενους τομείς, γ) να εντοπίσει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη σωματική αυτοαντίληψη/αυτοεκτίμηση των συμμετεχόντων και: 1) στην κινητική συναρμογή και στις κινητικές τους δεξιότητες, 2) στις ψυχοκοινωνικές τους δεξιότητες. Στην έρευνα συμμετείχαν 126 μαθητές/τριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης (48 αγόρια και 78 κορίτσια), οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ισάριθμες ομάδες: στην πειραματική, στην οποία εφαρμόστηκε η μέθοδος SDM για οκτώ διδακτικές ώρες και στην ομάδα ελέγχου, η οποία συμμετείχε για τον ίδιο αριθμό ωρών σε ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the present study was to: a) investigate whether the application of the Sherborne Developmental Movement (SDM) method on prepubertal children (10 to 11 years of age) can have a positive impact on motor coordination, motor skills, physical self-perception/self-esteem and on their psychosocial skills; b) explore to what extent gender and grade level (class) can affect the performance of the participants in the above fields; c) identify the connection between physical self-perception/self-esteem of the participants and: 1) their motor coordination and motor skills, 2) their psychosocial skills. The research involved 126 students attending fifth and sixth grade (48 boys and 78 girls), who were divided into two groups of equal number: the experimental group, which experienced the SDM method for eight hours of instruction, and the control group, which participated during the same number of hours in group sports activities in the context of the Physical Education courses offere ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2020)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45888
ND
45888
Εναλλακτικός τίτλος
The impact of Sherborne Developmental Movement on motor and psychosocial skills of prepubertal children
Συγγραφέας
Μουσουράκη, Μαρία Ελευθέριος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού . Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Μιχαλοπούλου Μαρία
Γούδας Μάριος
Καμπάς Αντώνιος
Αλμπανίδης Ευάγγελος
Δέρρη Βασιλική
Κουρτέσης Θωμάς
Κούλη Όλγα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Κινητικός συντονισμός; Κινητική συναρμογή; Σωματική αυτοαντίληψη; Σωματική αυτοεκτίμηση; Αντίληψη αθλητικής ικανότητας; Διαχείριση συναισθημάτων; Αυτοέλεγχος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.