Αθλητική δραστηριότητα αθλητισμός για όλους: ατομική αξιοποίηση - δικαιώματα

Περίληψη

Ο “Αθλητισμός/ Σωματική Άσκηση για Όλους” αποτελεί το αθλητικό κίνημα της σύγχρονης ζωής που υπαγορεύει τη συνειδητή επιλογή της κίνησης για υγεία, ευεξία, καλή φυσική κατάσταση, ψυχική υγεία, ψυχαγωγία, κοινωνική ένταξη και κοινωνική συνοχή. Το δικαίωμα των πολιτών στην άθληση αποτυπώνεται σε αρκετά νομοθετικά κείμενα, ως πολιτική και ηθική δέσμευση των Κρατών της Ευρώπης. Η μελέτη αποσκοπεί, υπό το πρίσμα του δικαίου και της διεθνούς νομικής αντιμετώπισής του, να διερευνήσει, αν ο αθλητισμός αποτελεί δικαίωμα, πώς αυτό το δικαίωμα εξασφαλίζεται νομικά καθώς και εάν ικανοποιείται και σε ποιο βαθμό. Για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας, χρησιμοποιείται η μέθοδος της αναλυτικής ερμηνευτικής των κανόνων του δικαίου, de lege lata, η μέθοδος δηλαδή που διδάσκει τον τρόπο σύλληψης του νοήματος των κανόνων του θετικού δικαίου, των κανόνων του ισχύοντος δικαίου, δεδομένου ότι αυτοί οι κανόνες είναι το αποτέλεσμα σκόπιμης βούλησης του νομοθέτη. Κατά συνέπεια, ο αθλητισμός/σωματική άσκηση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Sport for All" is the sporting movement of modern life that dictates the conscious choice of movement for the benefit of health, well-being, good physical condition, mental health, entertainment, social inclusion and social cohesion. The right of citizens to participate in sport is reflected in several legislative texts, as a political and moral commitment by the member countries of Europe. The present study aims, in the light of the law and international legal approach, to investigate whether sport is a right, how this right is guaranteed legally, whether it is satisfied and to what extent. The method of analyzing the rules of law, de lege lata, the method that teaches how to grasp the meaning of the rules of positive law, the rules of the applicable law, is used to achieve the purpose of the investigation, since these rules are the result of deliberate will of the legislator. Consequently, sport is approached, in terms of its legal framework, both as a constitutionally guaranteed ins ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45698
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45698
ND
45698
Εναλλακτικός τίτλος
Sport activities sport for all Individual development – rights
Συγγραφέας
Οικονόμου, Βασίλειος του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής. Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Παπαλούκας Μάριος - Δανιήλ
Γεωργιάδης Κωνσταντίνος
Παναγιωτόπουλος Δημήτριος
Κυπραίος Γεώργιος
Αλεξόπουλος Παναγιώτης
Αντωνοπούλου Παναγιώτα
Στρίγκας Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Αθλητισμός; Δικαιώματα; Αθλητισμός / σωματική άσκηση για όλους
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xviii, 225 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)