Ο ρόλος των οδών μεταγωγής σήματος Hedgehog και Notch στον γυναικολογικό καρκίνο

Περίληψη

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση της προγνωστικής αξίας κύριων μελών των οδών μεταγωγής σήματος Hedgehog (Gli, Patched-1, Shh, Smo) και Notch (Jag1, Notch2, Notch3), καθώς και μιας ομάδας πρωτεϊνών (ER, PgR , HER2/neu, Ki67, p53, p16, PTEN και MMR) που έχει φανεί ότι εμπλέκονται στην παθογένεση του καρκίνου του ενδομητρίου, σε σχέση με την κλινική έκβαση και κλασικά κλινικοπαθολογοανατομικά χαρακτηριστικά. Συνολικά, 204 ασθενείς με καρκίνο του ενδομητρίου που υποβλήθηκαν σε χειρουργείο από το 2004 έως το 2013 συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Η αξιολόγηση της πρωτεϊνικής έκφραση των παραπάνω μορίων έγινε με ανοσοϊστοχημεία. Στην μονοπαραγοντική ανάλυση φάνηκε ότι η υψηλότερη έκφραση του Ki67, η έκφραση των πρωτεϊνών PTEN, p16, Notch2 και Notch3, καθώς και η επάρκεια του MMR σχετίστηκαν με αυξημένα ποσοστά υποτροπής και θνητότητας. Επιπλέον, η έκφραση της πρωτεΐνης Patched-1 σχετίστηκε με δυσμενέστερο DFS, ενώ η υπερέκφραση της p53 με δυσμενέστερο OS. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, ο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this study was to investigate the prognostic value of the Hedgehog (Gli, Patched-1, Shh, Smo) and Notch (Jag1, Notch2, Notch3) pathway members, in comparison to a panel of proteins (ER, PgR, HER2/neu, Ki67, p53, p16, PTEN and MMR) previously suggested to be involved in the pathogenesis of endometrial cancer, in association with clinical outcome and standard clinicopathological characteristics. A total of 204 patients with histological diagnosis of endometrial cancer treated from 2004 to 2013 were included. The evaluation of protein expression was assessed by immunohistochemistry. Univariate analysis showed that higher Ki67 labeling, expression of PTEN, p16, Notch2 and Notch3 proteins, as well as MMR proficiency were associated with increased relapse and mortality rate. Additionally, Patched-1 protein expression was associated with worse DFS, while p53 overexpression was associated with worse OS. In multivariate analyses, patients with MMR proficient tumors had more than doub ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45440
ND
45440
Εναλλακτικός τίτλος
Aberrations in the Notch and Hedgehog pathways are of prognostic value in patients with endometrial cancer
Συγγραφέας
Πολυχρονίδου, Γενοβέφα Θεόδωρος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικης. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ντόμπρος Νικόλαος
Φούντζηλας Γεώργιος
Κωστόπουλος Ιωάννης
Κολέτσα Τριανταφυλλιά
Τιμοθεάδου Ελένη
Χέβα Αγγελική
Τσολακίδης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Καρκίνος ενδομητρίου; Σηματοδοτικό μονοπάτι Hedgehog; Notch σηματοδοτικό μονοπάτι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
124 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.