Η σημασία της ταυτότητας του μαθητή στο μάθημα της γραμματικής

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται την μετάδοση της Γραμματικής στα πλαίσια του μαθήματος της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας στο ελληνικό γυμνάσιο το όποιο αποτελείται από μαθητές με ανομοιογενή χαρακτηριστικά όσον αφορά τις προϋποθέσεις της μάθησης και την γλωσσική τους ικανότητα. Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται σε δύο σχολεία της Αθήνας σε μαθητές της τρίτης τάξης του γυμνασίου.Για την αντιμετώπιση των χαρακτηριστικών ετερογένειας των μαθητών μέσα στην τάξη εισάγεται η έννοια της εσωτερικής διαφοροποίησης του μαθήματος (Innere Differenzierung/Binnendifferenzierung), η όποια προτείνεται ως διδακτική λύση για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων παραγόντων ετερογένειας των μαθητών.Κύριος στόχος της έρευνας είναι να αποδειχτεί στην πράξη ότι με την εισαγωγή της εσωτερικής διαφοροποίησης στο ενιαίο (μετωπικό) μάθημα της γερμανικής γραμματικής που στηρίζεται στην επικοινωνιακή μέθοδο μπορεί να διδαχτεί με επιτυχία η γραμματική σε όλους τους μαθητές. Το επίκεντρο του ερευνητικού στόχου είναι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis discusses the teaching of grammar as part of the German course as a foreign language in the Greek gymnasium, which consists of students with heterogeneous characteristics in terms of their learning and linguistic abilities. This research is conducted at two schools in Athens to third grade high school students.The concept of “Internal Differentiation” is introduced, to address the heterogeneity characteristics of students within a classroom, which is proposed as a teaching solution for the heterogeneity factors of students.The main objective of the research is to prove in practice that with the introduction of “Internal Differentiation” in a German grammar course based on the communicative method, the grammar can effectively be taught to all students. The focus of the research is to define the “identity” of the student, which consists of his language skills in combination with the different learning strategies he/she uses in German class. Based on the identity of the stude ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Der Fokus des Forschungsanliegens dieses Beitrags wird auf den Deutsch als Fremdsprache (DaF) Unterricht der gymnasialen Oberstufe gerichtet bzw. auf die Didaktisierung und Kognitivierung der Grammatik im DaF Unterricht. Im Zentrum steht die Untersuchung nach der Zweckmäßigkeit und Effektivität des Einsatzes von binnendifferenzierenden Maßnahmen im Grammatikunterricht, der aus Lernenden mit unterschiedlichem Leistungsniveau bezüglich ihres grammatischen Wissens besteht, mit der Absicht, die bestehende Wissenskluft möglichst zu mildern. Zur Bewältigung dieser Problemstellung wird das Prinzip der Inneren Differenzierung als didaktisch methodische Lösung zur Heterogenität und zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen einer Schülergruppe vorgeschlagen. Dabei geht es um die Frage, inwieweit die Förderung und Unterstützung der Autonomie und die Stärkung der Motivation (Grundprinzipien der Inneren Differenzierung) des Lernenden im Fremdsprachenunterricht durch geeignete M ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45344
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45344
ND
45344
Εναλλακτικός τίτλος
The importance of the learning identity in grammar lessons
Die Bedeutung der Lerneridentität im Grammatikunterricht
Συγγραφέας
Κανελλά, Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Βηδενμάιερ Δάφνη
Τσόκογλου Αγγελική
Μπαλάση Ευδοκία
Μπατσαλιά Φρειδερίκη
Χρύσου Μάριος
Theisen Joachim
Αλεξανδρή Χριστίνα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Deutsch als Fremdsprache (DaF); Innere Differenzierung; Binnendifferenzierung; Soziodemografische Merkmale; Lernspezifische Merkmale; Persönlichkeistspezifische Merkmale; Lerntyp; Lernstil; Geschlecht; Behalten und Vergessen; Langzeitgedächtnis; Grammatik; Grammatikvermittlung; Kognitivierung der Grammatik; Lernstrategien; Autonomie; Motivation; Wechselpräpositionen; Heterogenität; explizite Grammatikvermittlung; Binnendifferenzierende Maßnahmen; Leistung; Didaktische Differenzierung; Quantitative und qualitative Differenzierung; Grammatikvermittlung im DaF Unterricht; Sprachbewusstsein; Linguistische Kompetenz; Fremdsprachenunterricht; L2 Fremdsprachenunterricht; Szenariendidaktik; Heterogenitätsfaktoren
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Γερμανικά
Άλλα στοιχεία
384 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)