Χωρική οικολογία των περιστερόμορφων (Columbiformes) στη Β.Α. Ελλάδα

Περίληψη

Τα Περιστερόμορφα (Columbiformes) έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών πρόσφατων μελετών, αφού αρκετά από τα είδη της οικογένειας παρουσιάζουν αυξητική πληθυσμιακή τάση, ενώ άλλα παρουσιάζουν σημαντικές πληθυσμιακές μειώσεις. Σκοπός της παρούσας Διδακτορικής διατριβής ήταν η διερεύνηση της χωρικής οικολογίας τεσσάρων ειδών Περιστερόμορφων (Streptopelia turtur, S. decaocto, Columba palumbus και C. livia dom.) που απαντώνται στη Β.Α. Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη όλα εκείνα τα στοιχεία του περιβάλλοντος που πιθανόν να επηρεάζουν τα είδη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Τρυγόνι, εξαιτίας του δυσμενούς καθεστώτος διατήρησής του. Η διερεύνηση των διάφορων χαρακτηριστικών του τοπίου και των δια-ειδικών αλληλεπιδράσεων έδειξε ότι η κατανομή και η παρουσία των τεσσάρων ειδών της οικογένειας των Περιστερόμορφων στο Ν. Έβρου καθορίζεται κυρίως από το ενδιαίτημα, ενώ δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τις μεταξύ τους διαειδικές αλληλεπιδράσεις. Συγκεκριμένα, τόσο η παρουσία του Τρυγονιού όσο και της Φάσ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Columbids have been the focus of attention in many recent studies, mainly due to the different population and conservation status that characterizes each species of the family. The aim of this thesis was to investigate the spatial ecology of four columbid species (Streptopelia turtur, S. decaocto, Columba palumbus και C. livia dom.) found in N.E. Greece, taking into consideration all those environmental factors that may be of significance. Emphasis was given to the Turtle Dove, due to its unfavorable conservation status. Species-specific habitat association modeling revealed that each species’ presence and distribution in Evros district is mainly driven by habitat, while interspecific interactions do not seem to have any influence. Presence of Turtle Doves and Wood Pigeons was associated with natural and semi-natural habitat types, whereas Collared Dove and Feral Pigeon presence was highly associated with urban environments. In addition, the latter two species were the only ones illust ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2022)
DOI
10.12681/eadd/45141
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45141
ND
45141
Εναλλακτικός τίτλος
Spatial ecology of doves and pigeons (Columbiformes) in N.E. Greece
Συγγραφέας
Θωμά, Χαράλαμπος του Θωμάς
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Μπακαλούδης Δημήτριος
Βλάχος Χρήστος
Γήτας Ιωάννης
Γκούτνερ Βασίλειος
Κοκκινάκης Αντώνιος
Αβραάμ Ελένη
Κιτικίδου Κυριακή
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Τρυγόνι; Δεκαοχτούρα; Έβρος; Φάσσα; Περιστέρι; Προστατευόμενες περιοχές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xix, 147 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.