Φυσική δραστηριότητα και πιθανές κινητικές δυσκολίες: η επίδρασή τους στην κοινωνική συμπεριφορά και αυτοεκτίμηση ατόμων με αυτισμό

Περίληψη

Ένας από τους αναπτυξιακούς τομείς που υστερεί σημαντικά στα άτομα με αυτισμό είναι αυτός της κοινωνικής ανάπτυξης και της αυτοεκτίμησης λόγω των πιθανών κινητικών δυσκολιών. Η παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά την επίδραση της φυσικής δραστηριότητας και των Πιθανών Κινητικών Δυσκολιών στην Κοινωνική συμπεριφορά και Αυτοεκτίμηση ατόμων με διάγνωση στο φάσμα του Αυτισμού. Για την πραγματοποίηση του σκοπού, η παρούσα έρευνα, εφόσον εντοπίσει πανελλαδικά τα επίσημα διαγνωσμένα άτομα στο φάσμα του αυτισμού και εξακριβώσει τον τύπο του Αυτισμού, στη συνέχεια θα μελετήσει σε σχέση με τον τύπο του αυτισμού:Το επίπεδο της Φυσικής Δραστηριότητας και τους παράγοντες που επηρεάσουν αυτή. Το επίπεδο των πιθανών Κινητικών Δυσκολιών ή της πιθανής Αναπτυξιακής Διαταραχής της Συναρμογής. Την κοινωνική συμπεριφορά που διαμορφώνουν και αποκτούν τα άτομα αυτά μέσα από το παιχνίδι, την κίνηση, την άσκηση, τη φυσική δραστηριότητα, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτή. Την επίδραση των δημογραφ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

One of the developmental areas which is lagging behind in people with autism, is that of social development and self-esteem due to possible mobility difficulties. This thesis explores the effect of physical activity and Possible Motive Difficulties on Social Behavior and Self-esteem in People with Diagnosis in the Autistic Spectrum. In order to accomplish the goal, firstly the present research, officially identifies in Greece subjects in the autistic spectrum and also the type of autism that they belong and then according to the above this thesis investigates:The level of Physical Activity and the factors that affect it. The Level of Possible Motive Difficulties or Possible Developmental Disorder of the Arrangement. The social behavior that these people shape and acquire through playing, movement, exercise, physical activity and the factors that affect it. The effect of demographic characteristics, hand preference, physical activity in school or out of school, kind of individual or gr ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2022)
DOI
10.12681/eadd/45096
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45096
ND
45096
Εναλλακτικός τίτλος
Physical activity and possible kinetic difficulties: their effect on social behavior and self-esteem of people with autism
Συγγραφέας
Γκατζόγια, Δήμητρα του Νικόλαος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Ζάραγκας Χαρίλαος
Κουτσούκη Δήμητρα
Κούτρας Βασίλειος
Σούλης Σπυρίδωνας
Σκορδίλης Εμμανουήλ
Κουρτέσης Θωμάς
Σαρρής Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ); Φυσική δραστηριότητα; Παιχνίδι; Συνεργατικό παιχνίδι; Κοινωνική ανάπτυξη; Πιθανές κινητικές δυσκολίες; Αυτοεκτίμηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
554 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.