Ο επιπολασμός των γηριατρικών συνδρόμων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ανάλογα με τη παρουσία σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Περίληψη

Η διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2) παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους. Σκοπός της μελέτης ήταν να συγκρίνει τον επιπολασμό ορισμένων γηριατρικών συνδρόμων, σε άτομα 65 ετών και άνω που ζουν στην κοινότητα, με ή χωρίς ΣΔ2. Διενεργήθηκε μία μελέτη χρονικής στιγμής, σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με διαστρωματοποιημένη δειγματοληψία ως προς το ΣΔ2. Συνολικά 403 άτομα περιλήφθηκαν στην μελέτη, 198 με και 205 χωρίς ΣΔ2, στα οποία μελετήθηκαν, με τη βοήθεια δομημένης ατομικής κλινικής συνέντευξης και με τη χρήση ευρέως διαδεδομένων ανιχνευτικών κλιμάκων, οι εξής γηριατρικοί φαινότυποι: επηρεασμένη γνωστική λειτουργία, κατάθλιψη, περιορισμός στην κινητικότητα, λειτουργική έκπτωση και πτώσεις. Συλλέχθηκαν επίσης δεδομένα σχετικά με το ιατροκοινωνικό προφίλ. Τα άτομα με ή χωρίς διαβήτη δε διέφεραν ως προς το φύλο, την ηλικία, το βάρος και τον δείκτη μάζας σώματος. Τα άτομα με διαβήτη είχαν μεγαλύτερη περίμετρο μέσης και υψηλότερο επιπολασμό υπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The management of type 2 diabetes mellitus (T2DM), especially in older adults, incurs many challenges. The main objective of the study was to determine the prevalence of certain geriatric syndromes, among community-dwelling older adults, with or without T2DM. This cross-sectional study was conducted in primary health care settings, using stratified sampling according to diabetes’ status. A total of 403 participants were recruited, aged 65 years and above, 198 with and 205 without T2DM, in whom the following common geriatric phenotypes were studied: impaired cognitive performance, depression, mobility, functional decline and falls, using structured individual interviews and widely-used screening scales. Moreover, data regarding the socio-medical profile were collected. Participants with or without T2DM did not differ in terms of gender distribution, age, weight and body mass index. Those with diabetes presented a higher waist circumference and a higher prevalence of hypertension, dyslip ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45048
ND
45048
Εναλλακτικός τίτλος
The prevalence of geriatric syndromes in primary health care according to the presence of type 2 diabetes mellitus
Συγγραφέας
Κοτσάνη, Μαρίνα Αθανάσιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Εσωτερικής Παθολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Οικονομίδης Δημήτριος
Τσάπας Απόστολος
Μπένος Αλέξιος
Φουντουλάκης Κωνσταντίνος
Μπενέτος Αθανάσιος
Χάιδιτς Άννα - Μπεττίνα
Μπεκιάρη Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Γηριατρικά σύνδρομα; Σακχαρώδης διαβήτης; Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας; Γνωστική λειτουργία; Λειτουργικότητα; Ηλικιωμένοι ασθενείς; Γηριατρική αξιολόγηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
235 σ., πιν., σχημ., γραφ.