Ενσωμάτωση της έννοιας των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην περιβαλλοντική διαχείριση και τη λήψη αποφάσεων μέσω της πολύ-κριτηριακής αξιολόγησης: η περίπτωση μελέτης του οικοτόπου Natura 2000 της Καλλονής Λέσβου

Περίληψη

Η φύση παρέχει υποστηρικτικές για τη ζωή υπηρεσίες οι οποίες δεν αποτελούν, μόνο, τη βάση για την ακεραιότητα των οικοσυστημάτων αλλά, επίσης, παρέχουν σημαντικά οφέλη στις ανθρώπινες κοινωνίες. Η σημασία αυτών των οικοσυστημικών υπηρεσιών, συχνά, αγνοείται ή υποεκτιμάται κατά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων. Η οικονομική αποτίμηση των οικοσυστημικών λειτουργιών και υπηρεσιών αποτελεί μία από τις ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους αξιολόγησης και έχει συμβάλει στο να καταστήσει αυτά τα οφέλη οικονομικά ορατά και να αντιμετωπίσει το παραπάνω έλλειμμα. Εναλλακτικά, η σχετική σημασία των οικοσυστημικών υπηρεσιών μπορεί να εκτιμηθεί μέσω της πολύ-κριτηριακής αξιολόγησης. Η παρούσα διατριβή προτείνει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο που συνδυάζει την οικοσυστημική λειτουργική ανάλυση, την πολύ-κριτηριακή αξιολόγηση και τις μεθόδους κοινωνικής έρευνας, ώστε να εισάγει μία προσέγγιση περιβαλλοντικού σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, βασισμένη στις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Το πλαίσιο περ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Nature provides life-support services which do not merely constitute the basis for ecosystem integrity but also benefit human societies. The importance of such multiple outputs is often ignored or underestimated in developmental planning and decision making. The economic valuation of ecosystem functions or services has been widely used to make these benefits economically visible and thus address this deficiency. Alternatively, the relative importance of the components of ecosystem value can be identified and compared by means of multi-criteria evaluation. Hereupon, this article proposes a conceptual framework that couples ecosystem function analysis, multi criteria evaluation and social research methodologies for introducing an ecosystem function-based planning and management approach. The framework consists of five steps providing the structure of a participative decision making process which is then tested and ratified, by applying the discrete multi-criteria method NAIADE, in the Ka ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44862
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44862
ND
44862
Εναλλακτικός τίτλος
Incorporating ecosystem services concept in environmental management and decision making my means of multi-criteria evaluation: the case study of Natura 2000 site of Kalloni, Lesbos
Συγγραφέας
Οικονόμου, Βέρα (Πατρώνυμο: Αλέξιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Τρούμπης Ανδρέας
Δημητρακόπουλος Παναγιώτης
Ιωσηφίδης Θεόδωρος
Χαλαβαδάκης Κωνσταντίνος
Λουλούδης Λεωνίδας
Στάμου Γεώργιος
Ακριώτης Τριαντάφυλλος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Περιβαλλοντική προστασία/διατήρηση; Διαχείριση περιβάλλοντος; Οικοσυστημικές υπηρεσίες; Πολυκριτηριακή ανάλυση; Ανάλυση κοινωνικών συγκρούσεων για το περιβάλλον; Κοινωνική ποιοτική έρευνα; Περιοχές δικτύου Natura 2000; Κόλπος της Καλλονής Λέσβου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
6, vi, 260 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)