Σύνθεση, χαρακτηρισμός και μελέτη ιδιοτήτων καινοτόμων νανοσύνθετων υλικών εποξειδικών ρητινών - αργίλων

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η σύνθεση, ο χαρακτηρισμός και η μελέτη ιδιοτήτων καινοτόμων νανοσύνθετων υλικών εποξειδικών ρητινών - αργίλων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν εμπορικές ανόργανες άργιλοι τύπου μοντμοριλλονίτη (Na+-PGW της εταιρίας Nanocor Inc. και Na+-Cloisite της εταιρίας Southern Clay Products), καθώς και οργανικά τροποποιημένες άργιλοι με πρωτοταγή και τεταρτοταγή ιόντα του δεκαοκτυλ-αμμωνίου και με τεταρτοταγή ιόντα αμμωνίου υδρογονωμένης tallow. Παράλληλα, παρασκευάστηκαν εργαστηριακά, πρωτονιωμένες ανόργανες και οργανικά τροποποιημένες (πλήρως ή μερικώς) άργιλοι από αρχική ανόργανη άργιλο τύπου Na+-PGW. Για την παρασκευή των πρωτονιωμένων αργίλων χρησιμοποιήθηκε αραιό διάλυμα HCl ενώ για την παρασκευή των οργανικά τροποποιημένων αργίλων χρησιμοποιήθηκαν δι/τριαμίνες πολυπροπυλενοξειδίου (Jeffamines) διαφόρων μοριακών βαρών. Η οργανική τροποποίηση των αργίλων ήταν πλήρης (100% επί των κατιοανταλλάξιμων θέσεων της αργίλου) ή μερική (35, 50, 65, και 95% επί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of the present thesis was the synthesis, the characterization and the study of properties of novel epoxy - clay nanocomposites. For this purpose commercial inorganic montmorillonite clays (of the type Na+-PGW obtained from Nanocor Inc. and Na+-Cloisite obtained from Southern Clay Products) were used, as well as organically modified clays with primary and quartenary octadecyl- and hydrogenated tallow ammonium salts. In addition, proton-exchanged and organically modified (fully or partially) clays were produced from the parent sodium clay Na+-PGW. For the formation of protonated clays (H+-PGW) a weak dilution of HCl acid was used, while polyoxypropylene di/triamines (Jeffamines) of various molecular weights were used for the formation of organically modified clays. The organic modification of inorganic clays was either full (100% of the ion-exchange sites of the parent clay) or partial (35, 50, 65 and 95% of the ion-exchange sites of parent clay). The di/triamines were al ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18090
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18090
ND
18090
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis, characterization and study of properties of novel epoxy resin-clay nanocomposite materials
Συγγραφέας
Ξυδάς, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Ίωνας)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Γουρνής Δημήτριος
Λανταβός Αθανάσιος
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
Πομώνης Φίλιππος
Μπάκας Θωμάς
Αυγερόπουλος Απόστολος
Μπικιάρης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Μηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Νανοσύνθετα; Άργιλοι; Οργανική τροποποίηση; Εποξειδικές ρητίνες; Μηχανικές ιδιότητες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
318 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)