Μελέτες στο διεθνές εμπόριο, στην ξένη άμεση επένδυση, και στην οικονομική ανάπτυξη: εμπειρικές αποδείξεις από την Ελλάδα και τις Ευρωπαϊκές οικονομίες υπό μετάβαση

Περίληψη

Η δομή της διπλωματικής εργασίας αποτελείται από τρεις αυτόνομες, αλλά και ταυτόχρονα διασυνδεμένες μελέτες με τη μορφή των εμπειρικών εργασιών. Στο Κεφάλαιο 1, παρουσιάζονται οι βασικοί στόχοι της παρούσας διατριβής. Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο να αυξήσει την κατανόηση σημαντικών παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης, όπως το διεθνές εμπόριο και οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ), χρησιμοποιώντας τόσο την οικονομετρική ανάλυση των χρονολογικών σειρών (time-series) όσο και την οικονομετρική ανάλυση των διαστρωματικων στοιχείων με συνδυασμό χρονολογικών σειρών (panel data). Στο Κεφάλαιο 2, ερευνούμε την επίδραση των εξαγωγών και των Ξένων Αμέσων Επενδύσεων (ΞΑΕ) στην οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, σε μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, κατά τη διάρκεια της περιόδου 1980-2013. Σε αυτή τη μελέτη, εφαρμόζουμε τη μέθοδο του Διευρυμένου Αυτοπαλίνδρομου Υποδείγματος (ARDL) για τον προσδιορισμό της μακροχρόνιας σχέσης των μεταβλητών του υποδείγματος μας. Τα αποτελέσματά μας υποδηλώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The structure of the thesis comprises of three autonomous but highly interconnected essays in the form of empirical papers. In Chapter 1, the main objectives of this dissertation are presented. This study aims to increase the understanding of important economic growth factors such as international trade and Foreign Direct Investments (FDI), using both time series and panel data econometric analysis. In Chapter 2, we investigate the effect of exports and inward foreign direct investment (FDI) on economic development in Greece, in the long and short run, from 1980 to 2013. This study applies the autoregressive distributed lag (ARDL) method to identify the long-run relationship between the variables of our model. Our results imply that any policy by the Greek Government aimed at boosting economic development through exports will have to be considered for the long run since Greek authorities cannot rely on exports in the short run. However, inward FDI appears more efficient than exports as ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44330
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44330
ND
44330
Εναλλακτικός τίτλος
Essays on international irade, foreign direct investment, and economic growth: empirical evidence from Greece and European transition economies
Συγγραφέας
Τσίτουρας, Αντώνης του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Κουλακιώτης Αθανάσιος
Μακρής Γεώργιος
Παπαπανάγος Χαρρυ
Κυρκίλης Δημήτριος
Χατζηδημητρίου Ιωάννης
Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος
Ζαρωτιάδης Γρηγόρης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Οικονομική ανάπτυξη; Διεθνές εμπόριο; Ξένες άμεσες επενδύσεις; Οικονομετρικές μέθοδοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xiii, 190 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)