Πολιτικοί - κοινωνικοί και εθνικοί προσανατολισμοί των Αθηναίων ρομαντικών του ΙΘ΄ αιώνος

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα συζητά ποικίλες όψεις πολιτικού, κοινωνικού και εθνικού προσανατολισμού στην ποίηση του Αθηναϊκού Ρομαντισμού. Μετά τον Πρόλογο και την Εισαγωγή, η οποία αναφέρεται στα έτη 1825-1827 και επισκοπεί τα ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα αυτών των χρόνων, διατρέχοντας την πολιτική διάσταση των ποιητικών συνθέσεων που γράφτηκαν τότε, η Διατριβή διαρθρώνεται σε τρία κυρίως μέρη: στο πρώτο εξ αυτών, που καλύπτει την καποδιστριακή περίοδο (1828-1832), αναλύονται τα συναφή ιστορικά καθέκαστα, εστιάζοντας παράλληλα στον καθοριστικό ποιητικό ρόλο πρωτίστως του Αλεξάνδρου Σούτσου· στο δεύτερο μέρος, που είναι και το μεγαλύτερο της διατριβής, παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς η διαρκώς μεταβαλλόμενη συγκυρία στο ελλαδικό οθωνικό βασίλειο (1833-1862) και αναδεικνύεται η φύση της κοινωνικής, πολιτικής και πατριωτικής ποίησης της περιόδου· τέλος, στο τρίτο και τελευταίο μέρος μελετώνται τα αντίστοιχα ιστορικά συμφραζόμενα των πρώτων χρόνων της βασιλείας του Γεωργίου Α΄ (1864-1880) και κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation discusses various political, social and national aspects in the poetry of Athenian Romanticism. Following the Preface and the Introduction, which examines the historical and social context of the years 1825-1827 in accordance with the political dimensions of the then poetry, this study extends in three parts: the first one analyses the milieu during Ioannis Capodistrias's administration (1828-1832), giving special emphasis on the poetical contributions of Alexandros Soutsos; the second part is devoted to the study of the changing social conventions throughout the period of king Otto's rule (1833-1862) in connection to the political and patriotic nature of the poetry of the time; the third part relates the historical context of king George's rule to poetical output of Athenian Romanticists between the years 1864-1880, showing the close connection of their work with the social and political environment of the period. The dissertation closes with the major conclusions an ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43520
ND
43520
Εναλλακτικός τίτλος
Political, social and national aspects in the poetry of Athenian romanticism (19th century)
Συγγραφέας
Πετρόπουλος, Γεώργιος του Ηλίας
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών. Τμήμα Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ανδρειωμένος Γιώργος
Ζώρας Γεράσιμος
Χρήστου Αθανάσιος
Κουτριάνου Ελένη
Δελλή Δήμητρα
Καραβία Παναγιώτα-Τιτίκα
Γρηγοροπούλου Μαρίνα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Αθηναϊκός Ρομαντισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. ( 459; 585 σ.)
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)