Μέσα από τα μάτια της γάτας: μια διαπολιτισμική προσέγγιση της εικόνας της γάτας σε σχέση με τα κοινωνικά στερεότυπα στην ελληνική και ισπανόφωνη παιδική λογοτεχνία

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής είναι η συγκριτική μελέτη της εικόνας της γάτας όπως αυτή διαμορφώνεται σε κείμενα παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας στην ελληνική και ισπανική γλώσσα. Η διατριβή εντάσσεται στο πεδίο μελετών των Σπουδών περί Ζώων, στα πλαίσια του οποίου μελέτησε την λογοτεχνική αναπαράσταση της γάτας μέσα από ένα διαπολιτισμικό πρίσμα. Σύμφωνα με την θεωρία της Παιδικής Λογοτεχνίας και μέσα από την οπτική της Συγκριτικής Παιδικής Λογοτεχνίας για την λογοτεχνική εικόνα, εξετάστηκε η γάτα ως πολιτισμική κατασκευή τόσο σε διαχρονικό όσο και σε συγχρονικό επίπεδο. Σε διαχρονικό επίπεδο, διερευνήθηκε η ιστορική διαδρομή των ιστοριών με γάτες, ενώ, παράλληλα, εξετάστηκε η σχέση της γάτας με τις ανθρώπινες κοινωνίες. Σε συγχρονικό επίπεδο, συγκρίθηκαν κείμενα από εκδόσεις παιδικών και εφηβικών βιβλίων από την Ελλάδα, την Ισπανία και την ισπανόφωνη Αμερική. Εξετάστηκαν διεξοδικά κατηγορίες σχετικές με το όνομα, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, το φύλο, την συμπεριφορά και τη λειτουργία των λ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis is the comparative study of the cat image as constructed in literary texts of Children’s Literature in Greek and Spanish. The thesis subscribes to the research field of Animal Studies, according to which studied the literary representation of the cat by an intercultural approach. Based on the theory of Children’s Literature and through the perspective of Comparative Children’s Literature for the literary image, the cat was examined, diachronically and synchronically, as a cultural artifact. Diachronically, research was conducted on the transcendent historical presence of cat stories, while, at the same time, the relation of the cat with the human societies was examined. Synchronically, literary texts of published children’s books from Greece, Spain and Spanish-speaking America were compared. Categories related to name, physical appearance, gender, behavior and function of literary cat characters, as appeared in texts, were aggregated and analyzed thoroughl ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43377
ND
43377
Εναλλακτικός τίτλος
Through the eyes of the cat: an intercultural approach to the cat’s image in relation to social stereotypes in greek and hispanic children’s literature
Συγγραφέας
Ξουπλίδης, Παναγιώτης Γεώργιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ζωγραφίδου Ζωγραφία
Παλαιολόγος Κωνσταντίνος
Κανατσούλη Μελπομένη
Γαβριηλίδου Σοφία
Πασχαλίδης Γρηγόριος
Sturm-Τριγωνάκη Elke
Μαυρέλος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Γλώσσα & Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Συγκριτική γραμματολογία; Ελληνική και Ισπανόφωνη Παιδική Λογοτεχνία; Πολιτισμική εικονολογία; Σπουδές περί Ζώων; Γάτα/Γάτος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
464 σ., εικ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα