Οι γενικές ρήτρες κατά της φοροαποφυγής στο διεθνές και ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα της παρατηρούμενης τάσης σε διεθνές και υπερεθνικό επίπεδο να θεσπίζονται γενικές διατάξεις κατά της φοροαποφυγής και της φορολογικής κατάχρησης στο φορολογικό δίκαιο προς το σκοπό της καταπολέμησης τέτοιου τύπου φαινομένων, με έναυσμα και βασική αφορμή την εισαγωγή αντίστοιχης γενικής διάταξης κατά της φοροαποφυγής, παράλληλα με τις ειδικές διατάξεις, στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο. Η παρούσα μελέτη στοχεύει να εξετάσει τα ζητήματα που ανακύπτουν από την εισαγωγή στα επιμέρους φορολογικά νομοθετικά πλαίσια γενικών και ειδικών διατάξεων κατά της φοροδιαφυγής από τη σκοπιά των εννόμων συνεπειών που επιφέρουν, της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους και της αποτελεσματικότητάς τους για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου πάταξης της φοροαποφυγής. Περαιτέρω, μέσω μίας συγκριτικής ανάλυσης με αντίστοιχες διατάξεις κατά της φοροαποφυγής στα φορολογικά συστήματα άλλων κρατών, επιχειρείται να εντοπισθούν τυχόν αδυναμίες των σχετικών διατάξεων εθνικού δικαίου, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study refers to the issue of the observed tendency - in international level - of introducing GAARs in tax law, aiming at combatting tax avoidance and tax abuse, following the enactment of such a rule in the Greek tax law. The study examines the core issues arising from the insertion of GAARs, SAARs (specific anti-avoidance rules) and TAARs (targeted anti-avoidance rules) in various tax systems, in view of their legal consequences, their interaction and interrelation and their effectiveness as per the aim of eliminating tax avoidance to be achieved. Furthermore, a comparative analysis of the GAARs of various states worldwide is performed, in order for the respective deficiencies to be identified and the interpretation of such rules by the courts to be reviewed. In this respect, an overall assessment of the established legal framework in terms of functionality is effected, in order for appropriate improvement measures to be proposed, aiming at further strengthening the regula ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43090
ND
43090
Εναλλακτικός τίτλος
General anti-avoidance rules in international and EU tax law
Συγγραφέας
Αθανασάκη, Βασιλική Οδυσσέας
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Φορτσάκης Θεόδωρος
Δρόσος Ιωάννης
Δελλής Γεώργιος
Βλαχόπουλος Σπυρίδων
Θεοχαροπούλου Ελένη
Κονδύλης Βασίλειος
Σαββαΐδου Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη - Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Καταχρηστική φοροαποφυγή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
561 σ., πιν., σχημ., γραφ.