Παράγοντες που επηρεάζουν τις ξένες άμεσες επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες: η προσέγγιση της Σερβίας βάσει του μοντέλου CAGE

Περίληψη

Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι να εξηγήσει το νόημα και το ρόλο της απόστασης στον καθορισμό των διακρατικών επενδυτικών συναλλαγών. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τη Σερβία ως παράδειγμα μεταβατικής χώρας, η συγγραφέας εφαρμόζει το μοντέλο Ghemewat τονίζοντας τις πολιτισμικές, διοικητικές, γεωγραφικές και οικονομικές αποστάσεις, αντικαθιστώντας τις διοικητικές με τις θεσμικές, για να μετρήσει τη σχετικότητα της απόστασης στον καθορισμό των εισροών από Ξένες Άμεσες Επενδύσεις σε μια χώρα. Επιπρόσθετα, αυτή η εργασία δίνει έμφαση στο πώς οι προαναφερθείσες αποστάσεις (πολιτισμικές, θεσμικές, γεωγραφικές και οικονομικές) συσχετίζονται με τις ξένες άμεσες επενδύσεις σε διαφορετικούς τομείς βιομηχανίας που κατηγοριοποιούνται με τεχνολογικά κριτήρια τόσο στον κατασκευαστικό κλάδο, πχ. Υψηλής τεχνολογίας, υψηλής-μεσαίας τεχνολογίας, μεσαίας τεχνολογίας, και χαμηλής-τεχνολογίας όσο και στις υποκατηγορίες στον τομέα των υπηρεσιών, π.χ. χαμηλής έντασης γνώσης και υψηλής έντασης γνώσης ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis is to define the meaning and the role of distance in determining cross border investment transactions. Specifically, it aims, using a transition country i.e. Serbia as a case study, at demonstrating the implementation of a model based on Ghemawat's culture, administrative, geographic, and economic distance framework modified by substituting administrative by institutional distance for testing the relevance of distance in determining Foreign Direct Investment (FDI) inflows to a country. In addition, this thesis also illustrates how each of the above distance dimensions, i.e. cultural, institutional, geographic and economic, correlates with FDI at different industries categorised by their technological level in both manufacturing, i.e. high technology, medium high technology, medium low technology, low technology subsectors, and in services, i.e. low knowledge intensive and high knowledge intensive service sectors.In brief, the main findings of the research are sum ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43038
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43038
ND
43038
Εναλλακτικός τίτλος
FDI determinants to transition countries: a CAGE model approach: the case of Serbia
Συγγραφέας
Γκρούγιτς, Νατάσα του Νίκολα
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Κυρκιλής Δημήτριος
Παπαπανάγος Χάρρυ
Κουλακιώτης Αθανάσιος
Κοτταρίδη Κωνσταντίνα
Χατζηδημητρίου Ιωάννης
Παντελίδης Παντελής
Ρουκανάς Σπυρίδων
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Ξένες άμεσες επενδύσεις; Αναπτυσσόμενες χώρες; CAGE μοντέλο; Επίπεδο χώρας και βιομηχανίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
188 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)