Συμβολή στην μελέτη της σεισμικής συμπεριφοράς αρχαίων μνημείων

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή είναι μία, κατά το πλείστον, αριθμητική μελέτη που εστιάζει στην εξέταση της σεισμικής συμπεριφοράς αρχαίων κιόνων ελεύθερα ιστάμενων και συστοιχιών κιόνων που φέρουν λίθους επιστυλίου. Οι βασικοί στόχοι της ήταν αφενός να εξαγάγει αποτελέσματα, κατά το εφικτό αξιόπιστα, συμβάλλοντας στην περαιτέρω κατανόηση ενός πολύπλοκου και δύσκολου να περιγραφεί αναλυτικά φαινομένου, και αφετέρου να διατυπώσει συμπεράσματα όχι μόνο ποιοτικού αλλά και ποσοτικού χαρακτήρα, τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για την εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας των εν λόγω αρχαίων μνημείων. Η μελέτη απαρτίζεται από επτά, εν πολλοίς αυθύπαρκτα, κεφάλαια και έναν επίλογο. Τα δύο πρώτα είναι εισαγωγικού χαρακτήρα, και σε αυτά παρουσιάζονται διάφορα στοιχεία (κατασκευαστικά, ιστορικά κ.α.) αναφορικά με τις μνημειακές λίθινες κατασκευές των Ελλήνων στους αρχαίους χρόνους. Στην συνέχεια, ακολουθεί το κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζονται, με συνοπτικό τρόπο, προγενέστερες εργασίες που έχουν συ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis is mainly a numerical study focused on the investigation of the seismic behaviour of ancient free-standing columns and ancient colonnades with epistyle-blocks atop. Its main objectives were: (a) to produce results as reliably as possible, contributing to a further understanding of a complicated and difficult to describe analytically phenomenon, and (b) to draw conclusions not only of a qualitative but also of a quantitative nature, which could be used directly for the estimation of the seismic vulnerability of the aforementioned ancient monuments. The study consists of seven, autonomous chapters and an epilogue. Τhe first two are introductory chapters in which various aspects (structural historical, etc.) are presented regarding the monumental stone-buildings of the ancient Greeks. The following is a chapter in which previous works, related to the present, and their main findings are presented in a concise manner. The fourth chapter includes the preliminary numerical analys ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44965
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44965
ND
44965
Εναλλακτικός τίτλος
On the seismic behaviour of ancient monuments
Συγγραφέας
Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος του Αναστάσιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής
Εξεταστική επιτροπή
Βιντζηλαίου Ελισάβετ
Τάσιος Θεοδόσης
Ψυχάρης Ιωάννης
Γκαζέτας Γεώργιος
Βάγιας Ιωάννης
Κουμούσης Βλάσης
Μουζάκης Χαράλαμπος
Σέξτος Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αρχαίοι κίονες; Κιονοστοιχίες; Αριθμητικές προσομοιώσεις; Σεισμική τρωτότητα; Πόλοι από τιτάνιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
237 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)