Λιθοξόοι και γλύπτες στη Βενετική Κρήτη

Περίληψη

Σε αυτή τη διατριβή εξετάζεται η συγκρότηση και η εξέλιξη του επαγγέλματος του γλύπτη στη βενετική Κρήτη (13ος-17ος αιώνας). Καθώς η εργασία του γλύπτη ήταν αλληλένδετη και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και ταυτόσημη με τις εργασίες του λατόμου και του οικοδόμου, τα επαγγέλματα αυτά αποτελούν επίσης μέρος της έρευνας. Η εξέτασή τους βασίστηκε κυρίως στη μελέτη των έργων λιθοξοϊκής και γλυπτικής που παρήχθησαν στην Κρήτη στην εποχή της βενετοκρατίας. Πρόκειται για έργα που ποικίλουν ως προς τον βαθμό επεξεργασίας της πέτρας, αφού καλύπτουν όλο το φάσμα από τους απλούς ορθογωνισμένους λίθους μέχρι τα αγάλματα. Είναι στην πλειονότητα τους αρχιτεκτονικά στοιχεία. Η συστηματική εξέτασή τους επέτρεψε να παρακολουθήσουμε όλο το πλέγμα των εργασιών από την πρώτη ύλη, την κοπή της πέτρας, τη λάξευση της μορφής, μέχρι την ενσωμάτωση του γλυπτού στοιχείου στο οικοδόμημα. Η ανάλυση αυτής της διαδικασίας οδήγησε σε διαπιστώσεις για τα διαφορετικά δίκτυα παραγωγής γλυπτικής που αναπτύχθηκαν στη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis examines the formation and development of the sculptor’s profession in Venetian Crete (13th- 17th centuries).As the sculptor’s work was interconnected with the quarrying and the building process, and in some cases, all those activities were undertaken by the same person, for that reason, the professions of the quarrier and the construction worker make also part of this research. The research is mostly based on the study of carved and sculpted artifacts produced in Crete during the Venetian era. The degree of the stone’s processing of these artefacts varies from simple ashlars to statues. Most of them constituted architectural elements.The meticulous analysis of these works/sculpted artefacts allowed us to reconstruct the operational chain of the sculpting process, from the provision of raw materials, to stone cutting, to curving the form, to integrating the architectural sculpture onto the building.Furthermore, the detailed investigation of this process led to ascertainment ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42942
ND
42942
Εναλλακτικός τίτλος
Stone carvers and sculptors in Venetian Crete
Συγγραφέας
Βακονδίου, Μαρία Ιωσήφ
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Γκράτζιου Όλγα
Καραναστάση Παυλίνα
Γάσπαρης Χαράλαμπος
Τσιγωνάκη Χριστίνα
Φωσκόλου Βασιλική
Ιωάννου Παναγιώτης
Ζέη Ελευθερία
Πάλλης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ιστορία & Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Γλυπτική; Αρχιτεκτονική; Κρήτη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τόμοι (Α' τόμος 255 σ.; Β' τόμος 124 σ.), εικ., χαρτ., σχημ.