Φωτολυτική και φωτοκαταλυτική διάσπαση αντινεοπλασματικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων σε υδατικά συστήματα και μελέτη της τοξικότητας τους

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας Διατριβής ήταν η εφαρμογή και η βελτιστοποίηση της ετερογενούς φωτοκατάλυσης παρουσία διοξειδίου του τιτανίου και οξειδωτικών,καθώς και της φωτόλυσης όπου αυτή είναι εφικτή, στην αποικοδόμηση των αντινεοπλασματικών φαρμακευτικών ενώσεων 5-fluorouracil (5-FU), cytarabine (CY) και της αντιφλεγμονώδους φαρμακευτικής ένωσης nimesulide (NIM), οι οποίες ανιχνεύονται σε υδατικά περιβαλλοντικά δείγματα, καθώς και η εφαρμογή και η βελτιστοποίηση της ομογενούς φωτοκατάλυσης παρουσία του αντιδραστηρίου photo-Fenton αλλά και αντιδραστηρίων τύπου photo-Fenton, στην αποικοδόμηση των συγκεκριμένων φαρμακευτικών ενώσεων. Ακόμη, βασικό στόχο της Διατριβής αποτελεί η ταυτοποίηση των προϊόντων μετασχηματισμού της κάθε ένωσης, με τη χρήση υγρής χρωματογραφίας συζευγμένης με φασματομετρία υψηλής διακριτικής ικανότητας, καθώς και η μελέτη της τοξικότητας τους, με τη βιοδοκιμή τοξικότητας Vibrio fischeri. Επιπλέον, μέρος της Διατριβής αποτελεί η ακινητοποίηση του διοξειδίου του τιτανίου, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhe aim of the present doctoral thesis was the application and optimization of heterogeneous photocatalysis using titanium dioxide and oxidants, and photolysis where possible, for the degradation of antineoplasmatic drugs 5-fluorouracil (5-FU) and cytarabine (CY) and anti-inflammatory drug nimesulide (NIM), which are detected in aqueous environmental samples, as well as the application and optimization of homogeneous photocatalysis using photo-Fenton reagent and photo-Fenton like reagents, for the degradation of the selected pharmaceutical compounds. Furthermore, another objective of the doctoral thesis was to identify the transformation products of each compound, using high resolution mass spectrophotometry, generated during the applied processes, as well as the study of their toxicity in comparison to the original compound, by the toxicity bioassay Vibrio fischeri. In addition, part of the doctoral thesis was the immobilization of titanium dioxide on polyethylene furanoate, and ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42869
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42869
ND
42869
Εναλλακτικός τίτλος
Photolytic and photocatalytic degradation of antineoplastic and anti-inflammatory drugs in aqueous systems and study of their toxicity
Συγγραφέας
Κολτσακίδου, Αναστασία (Πατρώνυμο: Ηρακλής)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Λαμπροπούλου Δημητρούλα
Μπικιάρης Δημήτριος
Μακρής Αντώνιος
Πούλιος Ιωάννης
Βουτσά Δήμητρα
Κωνσταντίνου Ιωάννης
Μπουρίκας Κυριάκος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Προχωρημένες οξειδωτικές μέθοδοι αντιρρύπανσης; Φωτόλυση φαρμακευτικών ενώσεων; Δοκιμές Τοξικότητας Φαρμακευτικών Ενώσεων και Προϊόντων Μετασχηματισμού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
19, xxiv, 388 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)