Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση εσωτερικών υδάτινων οικοσυστημάτων

Περίληψη

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα διδακτορική διατριβή είναι ο Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για τη Διαχείριση εσωτερικών υδάτινων οικοσυστημάτων. Στόχος της διατριβής ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων το οποίο θα βοηθά τους επιστήμονες να λάβουν αποφάσεις που σχετίζονται με την διαχείριση εσωτερικών υδάτινων οικοσυστημάτων παρέχοντας οργανωμένη βιβλιογραφική, περιγραφική και γεωγραφική πληροφορία για την ιχθυοπανίδα ώστε να μπορεί να έχει πολλαπλή χρήση από πολλές και διαφορετικές ομάδες χρηστών, όπως υπηρεσίες περιβάλλοντος, επιστήμονες και ερευνητές. Η εφαρμογή αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο κατά τη διαδικασία υποστήριξης λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος. Η εφαρμογή ονομάστηκε πιλοτικά «ifM» Inland Water Fish Management. Τα βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής είναι η φιλικότητα, η ευχρηστία, η επεκτασιμότητά της και οι λειτουργίες της χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The topic of this Phd Thesis is the Design and Development of a Decision Support System for the Management of Inland Water Ecosystems. The overall aim of it is to design and develop a decision support system that will assist scientists to make decisions related to the management of inland water ecosystems by providing the users (environmental services, scientists and researchers) organized literature, descriptive and geographic information of inland water ecosystems. The application is an effective tool in the framework of a decision support process for the sustainable environmental management and is aiming to provide the ability to use hypothetical scenarios. The proposed DSS is named “ifM”, i.e. Inland Water Fish Management. The main advantages of the application are: its friendly graphical user interface, practical usability, extensibility and functionality without requiring special knowledge of informatics. The benefits of the application include the provision of specialized inform ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42860
ND
42860
Εναλλακτικός τίτλος
Design and development of a decision support system for the management of inland water ecosystems
Συγγραφέας
Πανυτσίδης, Κωνσταντίνος Γεώργιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων. Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Κοκκινάκης Αντώνιος
Γήτας Ιωάννης
Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα
Αποστολίδης Απόστολος
Μάνος Βασίλειος
Βλαχοπούλου Μάρω
Καραγιαννίδης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος
Γεωργικές Επιστήμες
Γεωργία, Δασοκομία, και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Σύστημα υποστήριξης λήψης απόφασης; Εσωτερικά υδάτινα οικοσυστήματα; Διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων; Ιχθυοπανίδα εσωτερικών υδάτων; Τεχνολογία της πληροφορίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
6, vii, 208 σ., εικ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα