Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων, μέσω υδρο-οικονομικής μοντελοποίησης και πολυκριτηριακής ανάλυσης

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή προτείνεται ένα καινοτόμο εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε τοπικό επίπεδο. Το σύστημα αναπτύχθηκε αρχικά στοχεύοντας στη διαχείριση λεκανών απορροής με χρήση ελλιπών δεδομένων, ενώ στη συνέχεια προσεγγίστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να εξάγει το πλήρες κόστος νερού (ως άθροισμα χρηματοοικονομικού, κόστους πόρου και περιβαλλοντικού κόστους, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ). Το προτεινόμενο εργαλείο απαρτίζεται από συνδυασμένα μοντέλα για την προσομοίωση των υδατικών συστημάτων και της οικονομικής λειτουργίας της περιοχής. Ως υπόδειγμα εφαρμογής χρησιμοποιείται η λεκάνη απορροής της πρώην λίμνης Κάρλας. Το υδατικό δυναμικό της λεκάνης βρίσκεται σε κατάσταση υπερεκμετάλλευσης, λόγω της εντατικής γεωργικής χρήσης νερού, όπου σε συνδυασμό με τον περιορισμένο οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, δημιουργεί μη βιώσιμες συνθήκες. Το υπόψη σύστημα χρησιμοποιείται αρχικά για την περιγραφή της κατάστασης μέσω υδρολογικών και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study proposes an innovative decision support tool to improve water management at local level. The system was originally developed focusing on river basin management using incomplete data, and subsequently the approach modified in a way it explored the full cost of water (as sum of monetary, natural resource cost and environmental cost, according to the Directive 2000/60/EC). The proposed tool consists of combined models for the simulation of the aquatic system and the economic operation of the area. The former Lake Karla watershed is used as a case study application. The water potential of the basin is overexploited due to the intensive agricultural water use, which, combined with the poor economic and managerial control, creates unsustainable conditions.This system is initially used to describe the situation through hydrological and economic parameters. A hydro-economic model is developed, oriented to the needs of data-scarce areas, using simple terms. At the same time, a number ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45159
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45159
ND
45159
Εναλλακτικός τίτλος
Integrated decision support system for sustainable water resources management, through hydro-economic modeling and multicriteria analysis
Συγγραφέας
Αλαμάνος, Άγγελος (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων
Εξεταστική επιτροπή
Μυλόπουλος Νικήτας
Λουκάς Αθανάσιος
Λατινόπουλος Διονύσιος
Ξενάριος Στέφανος
Κολοκυθά Ελπίδα
Βαγιωνά Δήμητρα
Πεταλάς Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Άλλες Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Περιβαλλοντική Μηχανική
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Διαχείριση υδατικών πόρων; Πλήρες κόστος νερού; Υδρο - οικονομικά μοντέλα; Θεωρία αποφάσεων; Κλιματική αλλαγή επίδραση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
320 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)