Τεχνολογία σωματιδίων για εφαρμογές ηλιακής θερμοχημικής αποθήκευσης ενέργειας

Περίληψη

Τα Συγκεντρωμένα Ηλιακά (CSP) έχουν μελετηθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες ως λύση για την εξισορρόπηση του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Η αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα της CSP τεχνολογίας λόγω της διαλείπουσας φύσης της ηλιακής ενέργειας μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση συστημάτων αποθήκευσης θερμικής ενέργειας. Προς αυτή την κατεύθυνση, στην παρούσα διατριβή εξετάζονται συστήματα θερμο-χημικής αποθήκευσης (TCS) με βάση σωματίδια οξειδίου του ασβεστίου (CaO) για τις αντιδράσεις CaO/Ca(OH)2 και CaO/CaCO3.Το υλικό σε αυτές τις εφαρμογές είναι θεμελιώδους σημασίας επιδιώκοντας αποτελεσματική απόδοση μακροπρόθεσμα. Παρά την υψηλή ενεργειακή πυκνότητα του CaO, η πολυ-κυκλική λειτουργία προκαλεί σοβαρά προβλήματα σχετικά με τη θερμομηχανική σταθερότητα και χημική απενεργοποίηση για τις αντιδράσεις ενυδάτωσης/αφυδάτωσης και ενανθράκωσης/πύρωσης, αντίστοιχα, καθιστώντας το καθαρό CaO ανεπαρκές. Για τον καθορισμό κατάλληλων υλικών με επαρκή δραστικότητα και σταθερή συμπεριφορ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Concentrated Solar Power technology (CSP) has been pursued as a qualified solution for the balance equalization between energy supply and demand. The effectiveness of CSP though is questioned due to the intermittence of solar energy. This can be addressed by thermal energy storage systems. To this direction, Thermo-Chemical energy Storage (TCS) systems referring to calcium oxide (CaO) particles are here investigated, including the CaO/Ca(OH)2 and CaO/CaCO3 reaction schemes.Material in these applications is of fundamental importance focusing on effective long-term TCS performance. Despite CaO particles high energy density potential, the cyclic operation induces serious challenges related to thermo-mechanical stability and chemical deactivation for the hydration/dehydration and carbonation/calcination, respectively, rendering pure CaO an inconsistent choice. In order to define suitable material systems ensuring sufficient reactivity and performance stability, various compounds are used a ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42731
ND
42731
Εναλλακτικός τίτλος
Particle technology for solar thermochemical energy storage
Συγγραφέας
Σακελλαρίου, Κυριακή Γεώργιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος
Λεμονίδου Αγγελική
Κώστογλου Μαργαρίτης
Κακαράς Εμμανουήλ
Στουκίδης Μιχαήλ
Καραγιαννάκης Γεώργιος
Καρέλλας Σωτήριος
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
ηλιακή θερμο-χημική αποθήκευση ενέργειας; Οξείδιο του ασβεστίου; Σύνθετα υλικά; πολυ-κυκλική λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
8, xix, 124 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.